Sjömätare

Som sjömätare utför du operativ fältverksamhet inom sjömätning, geodetisk mätning och vattenståndsmätning. Sjömätarna arbetar både ute till havs på sjömätningsfartygen men även med kontroll och bearbetning av data på kontor. Sjömätarna har en viktig uppgift då grunden i den sjögeografiska information nästan alltid bygger på sjömätarnas data.

Hur du blir sjömätare: De flesta sjömätare är antingen nautiker eller kart-, mät-, GIS-ingenjörer i grunden. Du kan även bli sjömätare med högskoleutbildning inom något eller några av områdena hydrografi, kartografi, geodesi, oceanografi, geologi eller mätteknik. På sjömätningsfartygen behövs det också systemingenjörer som arbetar med mätningssystemen så det finns en hel del olika ingångar om du vill bli sjömätare.

Geografi: Arbetar både ute till havs och på kontor.