Taxiförare

Taxiförare har ett serviceyrke, de kör kunder mellan olika platser på beställning. Man möter varje dag många passagerare och det är viktigt att både se till att de kommer snabbt och säkert dit de ska och att bemöta kunderna på ett trevligt sätt.

Taxiförare är anställda av taxiåkerier, eller så kan man vara förare i ett enskilt företag (egenföretagare). De flesta taxiåkerierna är enbilsföretag.

Arbetsuppgifter
Taxiförare kör kunder i bil från en plats till en annan. Kunderna ska komma fram på ett smidigt och säkert sätt dit de vill åka. När kunden är framme tar man betalt. Numera blir det allt vanligare med kortbetalningar, hanteringen av kontanter för taxiförare minskar.

Kundernas beställningar kommer oftast via en beställningscentral. För det mesta ägs den gemensamt av flera taxiåkerier. Det händer också att taxiföraren får kunder genom att bli invinkade direkt på gatan.

En taxiförare behöver ha goda kunskaper om det område han eller hon kör inom. Allt fler taxibilar är utrustade med satellitnavigeringssystem GPS (Global Positioning System) som en hjälp för föraren i arbetet.

Förutom transporter av privat- eller företagskunder taxikörningar körs även färdtjänst, skolskjutsar, avtalskunder, sjukresor och bud. De flesta körningarna är korta och sker i eller i närheten av tätorter.

Arbetsmiljö
Taxibilarna är ofta utrustade med skyddskameror för att öka taxiförarnas trygghet.

Tunga lyft förekommer – framför allt inom färdtjänsten. Det är viktigt att tänka på att lyfta på ett säkert sätt. Hjälpmedel finns, t.ex. trappklättrare som assisterar vid flytt av resenärer i trappor.

Arbetstider
Taxiförare har ofta schemalagda arbetstider som varierar under dygnet. Många taxiförare har själva möjlighet att välja sina egna arbetstider.

Utbildning
Taxiförare måste ha taxiförarlegitimation. Den utfärdas av Transportstyrelsen efter att man gjort teoretiska och praktiska prov hos Trafikverket. Det finns också andra krav såsom ålders- och körkortskrav, krav på läkarintyg och det görs en registerkontroll ur polisens belastnings och misstankeregister.

Alternativa vägar till utbildning är via arbetsmarknadsutbildning eller vuxenutbildning. 


Den som vill starta ett eget taxiåkeri måste ha ett taxitrafiktillstånd. För att få ett sådant måste man göra prov hos Trafikverket. Därefter ansöker man hos Transportstyrelsen, som utfärdar tillståndet efter en prövning av sökandens lämplighet.

Många större beställningscentraler vidareutbildar sina förare internt i lokalkännedom, service och konflikthantering.