Trafikledare

Trafikledare koordinerar, planerar och övervakar trafik på vägar, järnväg eller till sjöss. Fokus i arbetet är att de som färdas i trafiken ska göra det på ett säkert och effektivt sätt. Det är bra att kunna kommunicera på ett tydligt sätt, vara bra på att organisera och trivas med ett högt tempo.
Trafikledare som arbetar med trafik på vägnätet och på järnvägen är anställda vid Trafikverket. Trafikoperatörer inom sjöfart arbetar på Sjöfartsverket. Man kan också arbeta som trafikledare på till exempel bussterminaler eller på bussföretag.

Arbetsuppgifter
Gemensamt för trafikledare är att de arbetar med att planera, organisera och övervaka trafik. Man ansvarar för att planera trafiken och ser till att den normala driften fungerar. Fokus i arbetet är att resenärer ska färdas på ett säkert sätt och att transporterna ska ske så effektivt som möjligt.

När trafiken går som planerat är trafikledarens arbete till stor del ett övervakningsarbete. Man följer trafiken genom att analysera information från många olika källor. När något problem uppstår är det trafikledaren som snabbt måste lösa situationen och ta beslut om vad som behöver göras. Arbetet innehåller mycket kontakt med de som utför transporterna och personer som arbetar med att informera resenärerna.

Vägtrafikledare arbetar på vägtrafikledningscentraler med att övervaka att trafiken på vägnätet fungerar och är säker. Om ett hinder uppstår kan man till exempel besluta om att trafiken ska ledas om eller tillkalla vägassistans. Man förser trafikanterna med information om störningar i trafiken så som köer eller avstängda vägar.

Trafikledare inom järnväg har till uppgift att planera tågtrafiken och se till att den dagliga driften fungerar. Man dirigerar tågen så de går säkert och enligt tidtabellen. Man ansvarar för att lösa problem i tågtrafiken och att det är riskfritt för dem som arbetar längs spåren. En utmaning kan vara att se till att tågen kommer fram trots snöfall och problem med växlar eller signaler.

Trafikledare inom busstrafik arbetar med att planera och övervaka trafik för busslinjer, fjärrbussar och ersättningsbussar för tåg. Man planerar busslinjer och arbetar för att tidtabellen hålls. Man löser problem med busstrafiken och informerar resenärerna.

Ett mindre antal personer arbetar som trafikoperatörer inom sjöfart/VTS-operatörer. De övervakar och ger information till fartyg om sjötrafik och eventuella problem i farlederna.

Arbetstider
Trafikledare arbetar skift enligt schema fördelat över hela dygnet.

Utbildning
Grundutbildning motsvarande gymnasieutbildning krävs oftast för arbete som trafikledare.

För att arbeta som vägtrafikledare krävs utöver gymnasieskola också en internutbildning som ges av Trafikverket i samband med anställning. 


Utbildningen till trafikledare inom tåg sker i samband med anställning. Man anställs som aspirant under cirka ett år. Den teoretiska delen av utbildningen sker vid Trafikverksskolan i Ängelholm. God syn och normalt färgseende är ett krav, kontroller antagningskrav med utbildningsanordnaren.

För att bli trafikoperatör hos Sjöfartsverket behöver man vara utbildad till Sjökapten samt ha en giltig radiobehörighet. 

Trafikledare inom buss utbildas ofta internt i samband med anställning. Det är vanligt att man har en bakgrund som bussförare.