VTS-operatör

VTS står för Vessel Traffic Service och används som ett samlande begrepp för bland annat sjötrafikinformation och service till sjötrafiken. Som VTS-operatör arbetar du med modern teknik för att övervaka och ge information till fartyg om bl.a. trafikbilden, eventuella fel i farledsutmärkningen, sikt samt övriga hinder i farleden. Ibland ingår även att rapportera navigationsvarningar samt väder- och isinformation till sjöfarten. Du är därmed en viktig kugge i arbetet för att minska risken för sjö- och miljöolyckor och tillbud inom området.

Hur du blir VTS-operatör: För att bli VTS-operatör behöver du vara utbildad till Sjökapten samt ha en giltig radiobehörighet, lägst ROC.

Geografi: Södertälje, Malmö, Göteborg och Marstrand.