Budbilsförare

Budbilsförare kör personbil, skåpbil eller lätt lastbil. Man transporterar allt från kuvert till stora paket från dörr till dörr. Det är bra att ha god lokalkännedom så att man vet vilka vägar man ska välja för att ta sig fram snabbt. Jobben finns på budbilsfirmor men även på större företag och myndigheter.

Budbilsförare kan vara anställda vid en budfirma eller vara egna företagare och utföra körningar åt en budfirma. Även taxiföretag arbetar med budtransporter. Större företag, myndigheter och organisationer har ofta egen personal som transporterar varor. Det är vanligt att budkörandet kombineras med annat arbete, till exempel som vaktmästare.

Arbetsuppgifter
Budbil anlitas oftast när ett företag vill ha en transport utförd snabbt och med kort varsel. Föraren hämtar och levererar varan samt hanterar de fraktsedlar och övriga papper som ska följa med varan.
Vanliga kunder är till exempel byggnadsfirmor, tidningsföretag, reklambyråer och godstransportföretag.

Budbilsförare transporterar allt från kuvert till stora paket, kylvaror och pallgods. En del budföretag arbetar även med tekniska kurirer, som gör datainstallationer.

Budbilsföraren kan få sina körningar av en beställningscentral som föraren står i kontakt med via kommunikationsradio eller mobiltelefon. Om bilen är utrustad med datakommunikation, får man sina uppdrag via en skrivare i bilen.

Körningar sker oftast i tätort eller dess närhet, till exempel till flygplatser. Det är bra om man har god lokalkännedom så man kan välja de transportvägar som är minst trafikerade och som går fortast.
Transporterna sker från dörr till dörr.

Arbetsmiljö
Arbetsplatsen är i olika typer av fordon till exempel personbil, skåpbil eller lätt lastbil.

Utbildning
De flesta budfirmor anordnar internutbildning för sina förare. För att bli anställd som budbilsförare måste du ha körkort för personbil.

Alternativa vägar till utbildning är via arbetsmarknadsutbildning eller vuxenutbildning.