Tågvärdar och ombordansvariga

Tågvärdar och ombordansvariga arbetar på tåg, spårvagnar, bussar eller i tunnelbana. Vanliga arbetsuppgifter är att kontrollera biljetter, informera om tidtabeller och färdvägar, sälja mat och dryck och sköta högtalarutrop. Gemensamt för dem är att man möter många människor i jobbet och ofta får besvara frågor från resenär eller hjälpa dem tillrätta inför resan.

Tågvärdar och ombordansvariga kan vara anställda på olika transportbolag eller på bemanningsföretag. Det innebär att de ingår i en ombordpersonalpool och hyrs ut till tågbolag. Beroende på var man arbetar kan yrkena kallas olika saker, som till exempel konduktör eller trafikvärd.

Arbetsuppgifter
Tågvärdar och ombordansvariga har olika arbetsuppgifter kopplade till service åt resenärer och säkerhet under resor. Man kan arbeta med flera olika färdmedel så som tåg, bussar, spårvagnar eller tunnelbana.

I arbetet kan ingå att sälja och kontrollera färdbevis eller biljetter, att hjälpa resenärer att hitta rätt buss eller tåg eller informera dem om tidtabellen. Man kan också ha ansvar för tillsyn på stationen, det kan innebära att man tar hand om kvarglömt bagage eller hjälper resenärer tillrätta. Öppning och stängning av stationerna kan också vara en del i arbetet beroende på arbetstid.

Under resan säljer och kontrollerar tågvärdar och ombordansvariga biljetter. Man informerar om kommande anslutningar, hjälper resenärerna tillrätta och sköter eventuella högtalarutrop under färden. Man hjälper till där det behövs, till exempel med att hjälpa rörelsehindrade resenärer och kunder med barnvagn. I arbetsuppgifterna kan ingå att sköta försäljning av mat och dryck samt öppning och stängning av dörrar. Man har också en trygghetsfunktion för resenärerna under resan.

Tågvärdar på tåg och pendeltåg
ansvarar för manövrering av vagnsdörrarna, informerar resenärer och hjälper dem tillrätta vid trafikstörningar. Även kontroll och försäljning av biljetter ingår i jobbet, samt viss plockstädning.

Som tågvärd kan man ha det övergripande ansvaret för säkerheten ombord tillsammans med lokföraren. Man kan då arbeta med att utföra säkerhetskontroller eller se till att säkerhetsföreskrifter hålls. Då kallas man för serviceledare, särskild ombordansvarig eller ombordchef.

Arbetstid
Skiftarbete med tjänstgöring kvällar, nätter och helger är vanligt. De som arbetar under längre resor, till exempel på tåg kan behöva övernatta på annan ort.

Utbildning
Till samtliga yrken utbildas man internt i samband med anställning. Praktik ingår i utbildningen. Kontrollera eventuella krav på lägsta ålder med respektive arbetsgivare.

För att kunna anställas som tågvärd får man inte ha någon sjukdom, fysiskt handikapp eller funktionshinder som innebär risk för trafiksäkerhet enligt Transportstyrelsens föreskrifter. Man behöver ha god syn med eller utan glasögon samt god hörsel och normalt färgseende.