Åklagaradministratör

Jessica - Åklagaradministratör

Jag är 37 år och har jobbat som åklagaradministratör i ett år.

Varför valde du ditt yrke?
Under min Paralegalutbildning (KY-utbildning till juristassistent) fick jag möjlighet att praktisera på åklagarkammaren. Eftersom jag är intresserad av straffrätt och tyckte arbetsklimatet på myndigheten var bra så tog jag chansen att söka hit.

Vilken utbildning har du?
Jag har en gymnasieutbildning och en Paralegalutbildning.

Vilken utbildning krävs för yrket?
Gymnasieutbildning krävs. Paralegalutbildning är meriterande, men inget krav.

Fördelar med yrket
Om man är intresserad av juridik och framförallt brott och straff så är det en intressant och lärorik arbetsplats! Bra med flextid, övertidsersättning och extra semesterdagar. Det är en trygg anställning och en bra arbetsmiljö.

Nackdelar med yrket
Vissa delar av verksamheten kan vara svåra att påverka då de är beroende av riksdagsbeslut. Brottsligheten tar aldrig semester så arbetsbelastningen är hög även i semestertider, då andra verksamheter ofta har lugnare perioder.

Arbetsuppgifter en typisk arbetsdag
Det är mycket varierande, bland annat tar jag emot förundersökningar från polisen, kompletterar med bland annat belastningsutdrag och ser till att brottsmisstankar och involverade personer är inlagda korrekt innan ärendet lämnas vidare till ansvarig åklagare. Jag diarieför (registrerar) så kallade tvångsmedel (bland annat anhållanden och häktningar). Jag hjälper ansvarig åklagare med bevakning av tidsfrister för tvångsmedel. Jag diarieför och skickar stämningar, strafförelägganden, polisdirektiv, nedläggning av förundersökning och åtalsunderlåtelser. Jag hjälper också till med IT-frågor på kammaren, främst med uppspelning av bevismaterial/filmer när de kommer i olika medieformat. Jag assisterar åklagaren i det dagliga arbetet.

Utvecklingsmöjligheter inom yrket
Åklagarmyndigheten har en vision om att låta administratörer arbeta med beredning av vissa ärenden. Det arbetet har redan påbörjats på några åklagarkammare.

Att tänka på med yrket
Många brott som tas upp i nyheterna på tv och i tidningar passerar Åklagarmyndigheten.