Åklagare

Thomas - Åklagare

Jag är 31 år och har jobbat som åklagare i 9 månader.

Varför valde du ditt yrke?
Jag ville under hela min uppväxt bli polis, därför läste jag juridik på universitetet. Under mina studier tyckte jag att straffrätt var det mest spännande området inom juridiken. I och med att jag alltid har velat arbeta inom rättsväsendet mot brottslighet så var åklagare mitt självklara val.

Vilken utbildning krävs för ditt yrke?
För att bli åklagare krävs att man har en juristexamen och har "suttit ting", vilket innebär att man har tjänstgjort som notarie vid en domstol i två år.

Vilken utbildning har du?
Jag har en juristexamen.

Fördelar med yrket
Mitt yrke är väldigt varierande. Vissa dagar är jag i rätten och har förhandling, andra dagar sitter jag på mitt rum och går igenom förundersökningar och beslutar om vilken utredning polisen ska göra. Jag vet aldrig hur min dag kommer att se ut. Det kan till exempel komma in brådskande ärenden med frihetsberövade där jag måste lägga allt annat åt sidan för att bara jobba med det.

Nackdelar med yrket
Man har ett tungt ansvar som åklagare och det gäller att man klarar av det. Som tur är har jag bra kollegor som kan ge mig stöd och hjälp när jag måste fatta svåra beslut. Sedan händer det att människor ringer och är upprörda över hur man har beslutat i ett ärende, men det får man ha förståelse för.

Vad gör du en typisk dag på jobbet?
En typisk arbetsdag kan variera väldigt mycket men till exempel går jag igenom de nyinkomna ärendena som jag fått. Jag beslutar om vilka ärenden som ska kompletteras eller läggas ned och i vilka som jag ska gå vidare med och exempelvis väcka åtal.
Får jag in en frihetsberövad kan jag behöva åka till rätten för en häktningsförhandling eller så läser jag på de mål jag ska ha i rätten framöver. Dagarna är helt olika och man vet aldrig vad som kan hända under en dag.

Utvecklingsmöjligheter inom yrket
Under hela grundutbildningen till dess att man blir färdig kammaråklagare genomgår man fortlöpande utbildning. Man kan därefter specialisera sig inom olika områden och jobba mer med exempelvis organiserad brottslighet. Man kan även bli chef med personalansvar.

Att tänka på med yrket
Åklagaren har en mer aktiv roll i en rättegång än exempelvis en domare eller en försvarsadvokat. Det är åklagaren som för processen framåt och som har ansvaret för att bevisa att den misstänkte har begått det brott som åklagaren påstår.