Analytiker/Affärsrådgivare

Jag heter Chadi, är 36 år och arbetar på Stockholm FMV. Jag har jobbat 3 år inom FMV och 10 år utanför FMV.

Jag valde mitt yrke på grund av 

Är väldigt intresserad av ekonomi och teknik.

Jag har följande utbildning 
Master of Science Nationalekonomi
Kandidatexamen (Bsc) Nationalekonomi

Denna utbildning krävs för mitt yrke 
Nationalekonomi/Ingenjör/Civilekonom/Industriell Ekonomi/Finans

Detta är fördelarna med mitt yrke
Internationella resor, kontakt med många aktörer både inom Sverige och internationellt. Stort ansvar och möjligheter till utveckling. FMV är en spännande arbetsgivare med stor bredd och ingen dag är densamma.

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Att navigera mellan två myndigheter FM/FMV kan ibland vara utmanande.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
Förbereda konkreta ekonomiska analyser utifrån FMV behov
Förhandla affärsavtal med industrin
Genomföra affärsgranskningar
Bistå med ekonomisk kompetens i diverse upphandlingar
Arbetsmöten med Europeiska Försvarbyrån

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är 
FMV har flera olika verksamhetsområden och kontor runt om i Sverige så det finns gott om utvecklingsmöjligheter för den som vill utvecklas och utmanas i karriären. Personligen kan jag antingen specialisera mig inom affärsrådgivning eller så kan jag fokusera mig på andra delar av verksamheten. Inom FMV finns statsvetare, språkvetare, ingenjörer, ekonomer m.m. då mycket av arbetet har många aspekter; tekniska, affärsmässiga och juridiska. En stor del av arbetet på FMV bedrivs i projektform, detta innebär att man blir exponerad gentemot ekonomi, teknik och juridiska frågor.