Arbetsförmedlare

Kjell - Arbetsförmedlare

Jag har arbetat som arbetsförmedlare i 13 år, och valde yrket eftersom det intresserade mig.

Det finns ingen speciell utbildning att gå om du vill arbeta som arbetsförmedlare. Jag har läst på gymnasiet samt utbildat mig vidare på högskola.

Fördelen i mitt arbete är att möta människor i förändring.

Nackdelen är att det ibland är för mycket att göra på samma gång. Det är lätt att engagera sig i arbetet.

Under en arbetsdag har jag kontakter med många olika typer av människor som söker arbete. Jag försöker ge dem inspiration att söka arbete och guidar dem ut i arbetslivet.

Utvecklingsmöjligheterna som arbetsförmedlare är bra. Det ges många möjligheter att arbeta med olika uppgifter.

Jag tycker att mitt yrke är utvecklande.