BRF-förvaltare/vicevärd men börjar strax som hyresförvaltare – HSB Malmö

Jag heter Karl och är 30 år och har jobbat som BRF-förvaltare/vicevärd i ca 1 år.

Jag valde mitt yrke på grund av
Tidigare jobbat som mäklare, men ville ha en trygg och stabil tillvaro utan sent kvälls/helgarbete. Dessutom chans att vidareutvecklas inom fastighetsbranschen.

Jag har följande utbildning
Kandidatexamen Fastighetsförmedling Malmö Högskola 180hp
Kandidatexamen Fastighetsföretagande Malmö Högskola 180hp

Denna utbildning krävs för mitt yrke
Som vicevärd/brf-förvaltare är det meriterande med högskoleutbildning men inget krav. Motsvarande yrkeserfarenhet väger också tungt. Jag tycker dock en kombination är bäst.

Detta är fördelarna med mitt yrke
Som vicevärd hjälper man styrelsen i bostadsrättsföreningen med en rad olika uppgifter. Man är ett bollplank och ger råd, hjälper till att ta in offerter och sköta kontakter med entreprenörer, myndigheter mm. Man är också kontaktperson för alla människor som bor i husen. Ett socialt och fritt yrke som blandar kontorsarbete med ”arbete på fältet”.

Detta är nackdelarna med mitt yrke 
Nackdelen är att belastningen kan vara bitvis hög då man är ansiktet utåt för flera bostadsrättsföreningar. Förväntningar på att lösa många problem samtidigt. Då får man utveckla sin förmåga att prioritera.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
Granskning av fakturor, kontakt med entreprenörer för arbeten på fastigheterna, tillsyn av lägenhet vid överlåtelse, kontakt med boenden. Beställning av förbrukningsmateriel och tät kontakt med fastighetsskötaren. Hantering av försäkringsärenden som vattenskador (ej dagligen dock).

Öppettider på föreningskontor och medverkande på bostadsrättsföreningens styrelsemöte där man berättar om pågående ärenden förekommer också frekvent.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är
Tycker generellt sett det är stora utvecklingsmöjligheter inom fastighetsbranschen om man själv vill. Att arbeta som vicevärd ger en bra och bred grund att stå på då man har väldigt många kontaktytor i sitt dagliga jobb, man lär sig lite av varje.

Jag går själv vidare till att förvalta vårt egna bestånd (hyresrätter/lokaler) i en roll som innebär personalansvar och resultatansvar- så visst finns det chans att utvecklas om man vill.