Chef – Borås stad

Jag stärker Borås. Varje dag.

Integration är vår tids största och viktigaste fråga, men många koncentrerar sig bara på problemen. Jag fokuserar på lösningarna. Varenda ny boråsare är en tillgång och arbete är nyckeln till en lyckad integration. Arbetsmarknad och integration – det är vad jag brinner för. De som känner mig skulle beskriva mig som oerhört engagerad, men det vi gör ska inte baseras på känslor eller tyckande, utan fakta. Borås har en bra arbetsmarknadspolitik och låga försörjningssiffror jämfört med många andra städer. Vi får ofta besök från andra kommuner som vill lära sig av hur vi jobbar med integrationsfrågorna. Så vi vet att det vi gör är bra.

Ofta handlar det om att tänka kreativt, som när vi skapade en särskild SFI-utbildning för icke läs- och skrivkunniga. Jag glömmer aldrig en av deltagarna som berättade att hon inte vågat åka buss tidigare för att hon inte kunnat läsa. En sådan berättelse ger mig styrkan och drivet att jobba vidare med de allra mest utsatta och svaga i samhället och hjälpa dem att bli stolta boråsare.