DEMOGRAF – ANNA-KARIN

Så här länge har jag arbetat med mitt yrke 
Jag praktiserade ett halvår på SCB under min utbildning. Nu har jag dessutom varit anställd sedan 2008 och arbetar med olika analyser av Sveriges befolkning.

Jag valde mitt yrke på grund av 
När jag läste sociologi upptäckte jag hur spännande det är med statistik. Med statistiken kan jag ta fram underlag som är representativt för hela Sverige. När jag därefter läste en kurs i demografi, befolkningslära, var det som att ”hitta hem”. I Sverige har vi en lång tradition av att studera befolkningen med tidsserier ända från 1700-talet, något som är väldigt ovanligt internationellt sett och ger unika möjligheter.

Jag har följande utbildning 
Magisterexamen i sociologi med inriktning på demografi. Utöver detta har jag läst statistik. Dessutom har jag gått en del kurser i jobbet, bland annat en projektledarutbildning och en studieresa till Bryssel för att förbereda mig för mina uppdrag där. Kanske går jag en arbetsledarutbildning framöver.

Denna utbildning krävs för mitt yrke 
Minst ett års heltidsstudier statistik på högskolenivå kombinerat med fördjupning i ett ämne, i mitt fall sociologi. Det finns många som är utbildade inom samhällsvetenskapliga ämnen så för att vara mer attraktiv för arbetsgivarna är det bra att ha det där lilla extra, som utbildning i statistik. Själv har jag aldrig varit arbetslös.

Detta är fördelarna med mitt yrke 
Mitt jobb är meningsfullt och givande för mig eftersom det jag gör är viktigt och värdefullt för samhället. Dessutom erbjuder SCB goda möjligheter att utvecklas i jobbet genom spännande uppdrag med mer ansvar samt olika kurser. Att få resa utomlands i jobbet är självklart stimulerande.

Detta är nackdelarna med mitt yrke 
Periodvis kan arbetsbelastningen vara hög men de perioderna är samtidigt årets roligaste. Jag gillar när det händer mycket!

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag 
Som demograf analyserar jag Sveriges befolkning ur flera olika perspektiv. Om man till exempel gör prognoser som visar att det kommer att födas många barn framöver, eller att många förskolelärare kommer att gå i pension, behöver detta följas upp med fler utbildningsplatser för förskollärare. Politiker fattar sådana viktiga beslut utifrån beräkningar som jag är med och gör.

Mina arbetsuppgifter resulterar ofta i olika analysrapporter och arbetsuppgifterna ser då olika ut under olika perioder. När en studie är färdig och det är dags att sprida statistiken skriver jag pressmeddelanden och blir ofta intervjuad i media. Flera gånger har jag varit utomlands för att representera SCB på konferenser och i arbetsgrupper med personer från stora delar av världen.

En del av min arbetstid går också åt till att svara på frågor från alltifrån skolelever till andra statstjänstemän som behöver fakta. Det är ofta intressanta samtal där man inte bara rabblar siffror utan försöker förstå och belysa samhället objektivt.

Utvecklingsmöjligheter inom yrket 
Utvecklingsmöjligheterna är mycket goda. Vi har som sagt bra möjligheter att gå kurser. Dessutom är SCB stort och erbjuder möjligheter att prova på nya områden. Jag kan tänka mig att gå SCB:s chefsutbildning i framtiden och om jag på sikt skulle vilja byta arbetsgivare vet jag att min kompetens kommer att vara efterfrågad på arbetsmarknaden.

Övrigt intressant/att tänka på med mitt yrke 
Statistik är ett kraftfullt medel. Människor kan ta till sig den typen av fakta. Därmed kan man påverka och förbättra på ett konkret sätt.

Något annat som är positivt är att jag, som tidigare avskydde matte och siffror, har upptäckt den praktiska nyttan med siffror och vad man kan åstadkomma med dem. Idag tycker jag faktiskt att matte är kul!