Förvaltare – AB Stångåstaden

Jag heter Matilda och är 25 år och har jobbat som förvaltare i 6 månader.

Jag valde mitt yrke på grund av 
Stångåstaden erbjöd en trainee-tjänst med inriktning mot förvaltare. Yrkets bredd blandat med de utbildningar och praktik som erbjöds i trainee konceptet lockade mig.

Jag har följande utbildning  
Byggnadsingenjör

Denna utbildning krävs för mitt yrke 
Det finns inga direkta utbildningskrav, utan det skiljer sig mellan olika förvaltare. Dock behövs kompetens och/eller utbildning inom ekonomi, fastigheter och kundrelationer.

Detta är fördelarna med mitt yrke
Ingen dag är den andra lik. Ena dagen spenderar man hela på kontoret och jobbar med fakturor och budget, medan man den andra dagen inte ens ser sitt skrivbord. Mycket beror på vem som ringer just den dagen. Det är mycket som handlar om problemlösning och jag träffar mycket olika människor, vilket gör att det är både socialt och kreativt.

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Mycket utav arbetsuppgifterna beror på vilka frågor som dyker upp, vilket gör att det ibland kan vara svårt att planera en dag. Det gör att man måste vara väldigt strukturerad för att kunna lösa akuta problem utan att glömma eller prioritera bort andra frågor.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
Besiktningar, både avflyttningsbesiktningar, och i månadsskiftet kan det vara städbesiktningar.

Förvaltningsmöten, där jag möter entreprenörer som arbetar för förtaget och driften av fastigheterna och för att diskutera kommande projekt.

Kvalitetskontroller, mycket tid spenderas ute i fastigheterna för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

Vi arbetar aktivt med att utveckla fåra områden och fastigheter, vilket gör att när man är ute i fastigheterna spenderar man även mycket tid på att se över utvecklingsmöjligheter och tänkbara projekt som skulle höja området eller fastigheten.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är  
Många förvaltare nischar in sig på något speciellt, som besiktningar, ombyggnationer eller kundkontakt. Förvaltarna har stor frihet att forma sin egen tjänst åt de håll som intresserar än.

Som förvaltare, och framför allt som trainee får man en bra överblick över hela företagets verksamhet och alla delar av företaget, vilket gör att utvecklingsmöjligheterna är många. Stångåstaden som företag är dessutom väldigt bra på att lyfta medarbetare och ta tillvara på sina anställda, vilket gör det lätt att utvecklas inom sitt område, eller byta arbetsuppgifter.

Övrigt intressant att tänka på med mitt yrke är  
Variation och ansvar gör det lätt att klättra i karriären om man är duktig på det man gör.