HR-konsult – Socialförvaltningen i Helsingborgs stad

Jag heter Kristina, är 37 år och har jobbat som HR(human resources)-konsult i två år.

Jag valde mitt yrke på grund av
Min kandidatexamen är inom pedagogik, så jag tycker om att ta mig an min yrkesroll med den pedagogiska vinklingen. Jag jobbar ju med att vara stöd till chefer och medarbetare på ett pedagogiskt sätt genom att skapa förståelse och ett sammanhang, vilket är något jag trivs med.

Jag har följande utbildning  
Jag har läst personal- och arbetslivsutbildningen i Lund.

Denna utbildning krävs för mitt yrke 
Det krävs en akademisk utbildning för att kunna jobba som HR-konsult men det behöver inte vara en personal- och arbetslivsutbildning utan det kan vara andra likvärdiga utbildningar. Det beror på vad tjänsten innefattar. På min arbetsplats finns det medarbetare med annan utbildningsbakgrund så som lärare, statsvetare och så vidare.

Detta är fördelarna med mitt yrke
Fördelen är att jag får träffa så mycket människor och att få mycket positiv feedback. Jag är ju någons stöd, vilket innebär att varje dag och vecka så får jag ju positiv feedback från någon som känner att de har lyckats i sitt uppdrag och det ger mig jättemycket att få vara den som ser till att någon annan lyckas. Vi försöker coacha cheferna och ge dem luft under vingarna så att de känner sig säkra i sitt eget HR-arbete.

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Det är ett högt tempo. Ibland kan man känna att man skulle vilja dubblera sig själv och finnas till för att coacha och stödja ännu fler. Jag tycker det är kul att gå till jobbet varje dag och försöker alltid vända stressen till något positiv.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
Mina arbetsdagar är jätteblandade. Vi har ju olika arbetsområden inom socialförvaltningen, och jag är riktad till verksamhetsområde Vuxen. Jag stöttar cheferna i allt möjligt, alltifrån hur de ska jobba med att attrahera och rekrytera till att stötta i hur de ska hålla i sina arbetsplatsträffar och hur de ska arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete. Sen är jag även med och stöttar i rehabärenden, där jag blir chefens bollplank och den som ser till att vi håller oss till stadens rehabkedja. I den bästa av världar hinner jag vara med och stötta i det förebyggande arbetet så att vi inte hamnar i en situation där medarbetaren blir sjuk.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är 
Det finns ganska många utvecklingsmöjligheter, man skulle kunna utvecklas i sin roll som HR-konsult och jobba sig till att bli specialist inom ett område. Andra vägar att gå är att söka tjänster som HR-chef eller annan typ av chefstjänst som kräver den utbildningen jag har. Det beror även på vilka erfarenheter man samlar på sig under sitt yrkesliv.

Övrigt intressant att tänka på med mitt yrke är 
För att trivas med mitt jobb behöver man vara glad för att prata med människor, träffa olika människor och man behöver klara av att prata inför människor. Det är en stor del av arbetet att prata inför andra. Sen behöver man också vara strukturerad, det är många ärenden som man har igång samtidigt och man bollas mellan operativt arbete till att sitta med i nätverk eller projekt där vi jobbar strategiskt.

Jag skulle rekommendera Helsingborgs stad som arbetsgivare för att man har möjlighet att utvecklas internt, både inom den egna förvaltningen och inom staden. Det känns som en stad som satsar mycket på sina medarbetare, jag har aldrig varit anställd under en arbetsgivare som satsar så mycket på kompetensutveckling som Helsingborgs stad.

På arbetsplatserna erbjuds det ofta mentorskap och handledning. Det är ett starkt varumärke för arbetsgivarna att man kan erbjuda det här.