HR-specialist – Åre kommun

Jag heter Elin Thomasson och har jobbat som HR-specialist på Åre kommun i två år.

 • Jag valde mitt yrke på grund av:
  Att jag tycker att det är roligt och utmanande att få arbeta med människor. Jag trivs med att få hjälpa och stötta människor i olika delar som rör arbetslivet. När andra lyckas har jag lyckats.
 • Jag har följande utbildning:
  Personal- och arbetslivsprogrammet på Mittuniversitetet
 • Denna utbildning krävs för mitt yrke:
  Det krävs en akademisk utbildning för att kunna jobba som HR-specialist men det behöver inte vara en personal- och arbetslivsutbildning utan det kan vara andra likvärdiga utbildningar. Det kan tex vara utbildningar inom beteendevetenskap, samhällsvetenskap, arbetsterapi, hälsa eller risk- och krishantering. Det är bra att ha läst någon kurs med inriktning mot organisation, ledarskap eller arbetsrätt.
 • Detta är fördelarna med mitt yrke:
  Mitt arbete är väldigt varierat med många olika typer av arbetsuppgifter. Jag har också fördelen att ha väldigt roliga och duktiga kollegor, tillsammans stöttar vi varandra. Att jobba som HR-specialist kräver att man är lösningsorienterad, empatisk och inte är konflikträdd för att lyckas i sitt uppdrag.
 • Detta är nackdelarna med mitt yrke:
  Ibland behöver jag lämna negativa besked till chefer och medarbetare och det är inte alltid så kul.
 • Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag:
  Det är väldigt varierat och skiljer sig från dag till dag så det blir svårt att beskriva en typisk dag. Min roll är att stötta organisationen, dess chefer och medarbetare i alla möjliga personalrelaterade frågor. Det handlar om bland annat om rehabilitering, arbetsrättsliga frågor, arbetsmiljö och administrativt stöd. Arbetet har också en strategisk del där jag är med och utvecklar och genomför aktiviteter kopplat till kommunens kompetensförsörjningsstrategi.
 • Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är:
  Utvecklingsmöjligheterna är väldigt goda. Man kan utvecklas dels utifrån att arbetet är väldigt varierat, dels för att det finns många olika inriktningar att specialisera sig inom. Jobbet som HR-specialist är en bra grund om man vill gå vidare att bli HR-chef eller till någon annan chefsposition.