Lägenhetsutvecklare – MKB Fastighet

Yrke: Lägenhetsutvecklare
Arbetsplats: MKB – Områdeskontor Potatisåkern/Mellanheden
Förnamn: Carl
Ålder: 25

Så här länge har jag arbetat med mitt yrke:
2,5 år.

Jag valde mitt yrke på grund av:
Att jag alltid velat känna att jag gör något meningsfullt och kunna känna att jag har möjlighet att påverka samhället runt mig och dess utveckling. Jag ser Malmö som mitt hem och vill därför ha möjlighet att påverka hur det förändras till det bättre.

Jag har följande utbildning:
Jag har studerat Ekonomi & Juridik på gymnasiet och sedan 3 år på Malmö Universitet där jag läste Fastighetsföretagande vilket är ett program som innehåller företagsekonomi, juridik och teknik.

Denna utbildning krävs för mitt yrke:
En del av oss lägenhetsutvecklare har endast gymnasial utbildning. Flera lägenhetsutvecklare har läst vidare till fastighetsförvaltare eller teknisk förvaltare på yrkeshögskola medan andra har läst ett kandidatprogram med inriktning mot fastighetsbranschen på universitet.

Detta är fördelarna med mitt yrke:
Att jag får arbeta med människor, staden och att jag har ett fritt arbete. Jag kan själv bestämma vart jag utgår ifrån och jag har själv möjligheten att lägga upp min arbetsdag så som den passar mig.

Detta är nackdelarna med mitt yrke:
Jag tycker inte det finns några direkta nackdelar men ibland syns inte allt vi gör, till exempel när vi går in och renoverar en lägenhet. Eftersom många inte vet hur lägenheten såg ut innan renoveringen ser de inte den stora skillnaden som skett.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag:
Arrangera och hålla i visningar av lägenheter, skriva kontrakt, ekonomisk uppföljning, delta i möten om projekt som pågår i mina ansvarsområden, hantera skador, göra besiktningar och beställa renoveringar är typiska arbetsuppgifter under en vanlig arbetsdag.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är:
Man kan gå vidare genom projektledning, förvaltning och mycket mer! Vissa lägenhetsutvecklare väljer att nischa sig och bli experter inom ett visst område, till exempel inomhusmiljö eller fuktskador.

Övrigt intressant/att tänka på med mitt yrke är:
Tjänsten som lägenhetsutvecklare är väldigt varierande och kan även skilja sig mycket beroende på vilket område man jobbar på där fastighetsbeståndet kan vara av varierande ålder. Det finns olika utmaningar vart man än jobbar och i rollen har man möjlighet att hjälpa folk där det betyder mest – i deras hem.