Projektledare Eftermarknad – BAE Systems Bofors.

Jag heter Linnéa Green är 30 år och har arbetat som projektledare i dryga 2 år på BAE Systems Bofors.

Jag valde mitt yrke på grund av
Jag har alltid älskat struktur och som projektledare är det A och O, vilket passar mig som handen i handsken. Jag gillar också den sociala delen med kunder och projektmedlemmar samt klyschigt nog att ”den ena dagen är inte den andra lik”.

Jag har följande utbildning
Jag har en högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik med inriktning Innovationsteknik & Design från Karlstads universitet 2016. Jag har också under åren som gått tagit enskilda kurser i projektledning kvällstid samt medverkat på de utbildningar inom ledarskap och projektledning som företaget erbjudit.

Denna utbildning krävs för mitt yrke
Bra bas med ingenjörsexamen men inget krav, minst gymnasial utbildning.

Detta är fördelarna med mitt yrke
Variationen som jag nämnde tidigare samt att jag löser nya problem dagligen, vilket jag trivs med. Jag har också möjligheten att med en stor frihet påverka min arbetsdag samt förtroendet att ha ett stort eget ansvar.

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Mycket stillasittande och en del tjänsteresor som gör att jag i perioder är borta från min familj. En annan nackdel är att jag lätt blir engagerad i det jag gör, vilket bidrar till att jag ibland stretchar arbetsveckans 40h utan att lägga märka till det.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
Jag har ingen typisk arbetsdag, men en stor del av arbetsdagen är knuten till kundkontakt eller interna möten. I och med att projekten jag arbetar i är levande blir det dagligen problemlösning, där det kan vara allt från tekniska frågor som behöver besvaras men också ekonomiska frågor eller beslut som behöver tas. Jag utför också en hel del administrativt arbete, så som offertarbete och orderregistrering. För mig är det en härlig mix av socialt och individuellt arbete med många bollar i luften som kräver ett strukturerat arbetssätt.  

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är
På BAE Systems Bofors är utvecklingsmöjligheterna goda. Jag började här som sommarpraktikant 2015 som sedan ledde till exjobb 2016, därefter fick jag en tillsvidareanställning på utvecklingsavdelningen som LSA-ingenjör. Efter att ha arbetat där i 1,5 år bytte jag tjänst till Projektledare för Eftermarknad, vilket påvisar att karriärmöjligheterna är goda. I och med att företagets koncern har företag i hela världen, finns också möjligheten att se sig om globalt om strävan till det skulle finnas.

Övrigt intressant/att tänka på med mitt yrke är
Försvarsindustrin är en egendomlig bransch på många sätt, exempelvis är produktcyklarna är långa och kraven på produkternas kvalitét höga. Det gör att lång erfarenhet ofta krävs, men på BAE Systems Bofors är det högt till tak och alla är väldigt hjälpsamma och svarar på de frågor som uppstår. Produkterna som är högteknologiska och kräver att utvecklingen ligger i framkant vilket också gör det intressant, om man har ett stort tekniskt intresse.