Projektledare på Skellefteå kommun

Jag heter Anna och är 34 år och har jobbat hos Skellefteå kommun sedan ett år tillbaka. Innan dess arbetade jag som entreprenadingenjör under fyra år.

Jag valde mitt yrke på grund av 
Det är spännande, utvecklande och mångsidigt.

Jag har följande utbildning  
Högskoleingenjör i byggnadsteknik.

Denna utbildning krävs för mitt yrke 
Mångårig erfarenhet inom vägbyggnad och utbildning inom vägbyggnad.

Detta är fördelarna med mitt yrke
Förutom att det är spännande, utvecklande och mångsidigt får jag arbeta med varierande uppgifter som gäller både stort och smått. Vissa projekt löper över lång tid medan andra är kortare. Jag utvecklas och lär mig nya saker hela tiden, det blir aldrig rutinmässigt och enformigt.

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Ibland är det stressigt och ingen annan kan ta över mina projekt om jag skulle bli sjuk.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag

  • Kontakt med arbetskamrater, konsulter, entreprenörer, medborgare med flera via e-post och telefon.
  • Granska konsultritningar.
  • Delta i och leda möten
  • Skriva protokoll, rapporter, ärenden till nämnden med mera.
  • Söka information.
  • Vara ute i produktionen för att se att projekten går framåt som de ska.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är  

  • Chef inom området
  • Konsult

Övrigt intressant att tänka på med mitt yrke är  
Det är klokt att börja från grunden och vara ute i fältet för att lära sig vad jobbet handlar om och vad som händer i produktionen. Därefter kan man skaffa sig den utbildning som krävs för området.