Projektledare på Skellefteå kommun

Jag heter Patrik och är 36 år och har jobbat hos Skellefteå kommuns VAA-avdelning sedan 1,5 år.

Jag valde mitt yrke på grund av 

 • Intressanta och varierande arbetsuppgifter.
 • Stora utvecklingsmöjligheter såväl yrkesmässigt som på det personliga planet.
 • Kontakter med många olika människor och företag.
 • Möjlighet att kombinera teknikintresse med ekonomi och juridik.
 • Vara en del av kommunens uppbyggnad och utvecklingen av infrastruktur och samhälle.

Jag har följande utbildning  
Tekniskt gymnasium, Maskiningenjör (Högskola) och Civilekonom (Universitet)

Denna utbildning krävs för mitt yrke 
Minst treårigt tekniskt gymnasium eller liknande samt påbyggnadsutbildningar inom projektledning, ekonomi, juridik eller dylikt. Alternativt en universitetsutbildning till civilingenjör, högskoleingenjör eller liknande.

Detta är fördelarna med mitt yrke

 • Stor möjlighet till självständig planering och prioritering av arbetsuppgifter.
 • Ger helhetssyn på organisationens verksamhet.
 • Möjligheter att vara med och påverka beslut.

Skapar ett brett kontaktnät.

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Periodvis är arbetsbelastningen hög.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag

 • Möte med entreprenörer, företag och kommunmedborgare.
 • Platsbesök vid kommunens anläggningar.
 • Planering inför kommande möten eller projekt.
 • Uppföljning och avstämning av medarbetarnas eller entreprenörers arbetsuppgifter. Lägesstatus för olika delar i projekten.
 • Sammanställning av rapporter, protokoll, statistik och liknande.
 • Diskussioner med medarbetare för beslut i komplexa frågeställningar och andra problemställningar.
 • Utveckling av arbetsrutiner inom avdelningen.
 • Kostnadskalkyler och diverse andra ekonomiska beräkningar.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är  
Interna och externa utbildningar inom arbetsområdet är betydelsefullt för ständig kompetensutveckling. Tekniken utvecklas och förnyas hela tiden vilket gör att kontinuerlig utbildning genom kurser, studiebesök, mässor och så vidare, är viktigt.

Övrigt intressant att tänka på med mitt yrke är  

 • Yrket förutsätter att du kan hålla ”många bollar i luften” samtidigt.
 • Det är viktigt att tänka på att jobbet kräver god initiativförmåga och en hög grad av självständighet.
 • Du måste vara flexibel och ha förmågan att se både detaljer och helheter.
 • Du har hela tiden möjlighet att utvecklas.