Revisor

Revisor - Hanna

Jag är 34 år och har jobbat i mitt yrke i 11 år, varav 6 månader som auktoriserad revisor.

Varför valde du ditt yrke? Min pappa jobbade som revisor när jag var i tonåren och när jag började plugga på Ekonomprogrammet så sa jag att jag absolut inte skulle bli revisor. Det visade sig dock att revision var det jag tyckte var det roligaste inom ekonomi.

Vilken utbildning har du?
Magisterexamen i företagsekonomi med inriktning redovisning.

Vilken utbildning krävs för yrket?
Minst en kandidatexamen (180 hp) i valfritt ämne från universitet eller högskola (finns dock 10 obligatoriska kurser man måste ha läst). Efter det ska man genomföra ett treårigt utbildningsprogram vid ett revisionsföretag (alltså jobba inom revision). Sedan ska man skriva ett prov för att bli Auktoriserad.

Fördelar med yrket
Omväxlande och jag träffar mycket kunder.

Nackdelar med yrket
Arbetet varierar i olika säsonger och det är väldigt mycket att göra på våren.

Arbetsuppgifter under en typiska arbetsdag
Min titel är revisor men jag sköter även redovisningen och upprättar bokslut åt några kunder. Ibland sitter jag ute hos kunden och reviderar och ibland får jag in allt material till mitt kontor så att jag gör revisionen där. Vissa kunder är större och tar flera dagar (eller veckor) att revidera och vissa är så små att de bara tar några timmar. Därför ser en arbetsdag väldigt olika ut.

Utvecklingsmöjligheter inom yrket
Yrket och även lagarna och reglerna som företagen ska följa förändras hela tiden och det gäller att hela tiden vara uppdaterad. Först arbetar man som assistent och sedan kan man bli Auktoriserad och ha egna kunder. Beroende på var man jobbar kan man eventuellt även bli delägare.

Övrigt intressant
Folk brukar ha uppfattningen att revisorer är stela och tråkiga men här där jag jobbar är vi ett väldigt roligt gäng! Lyssna inte på fördomar om olika yrken.