Säljare bank och försäkring

Jag heter Patrik och är 31 år och har jobbat som säljare för bank och försäkring i 1 år.

Jag valde mitt yrke på grund av
Jag har alltid varit intresserad av att skapa kontakt med andra människor. Att arbeta med bank och försäkringar som säljare ger mig möjlighet att knyta kontakter och skapa relationer, samtidigt kan jag fördjupa mig i mitt ekonomiska intresse!

Jag har följande utbildning
Kandidatexamen i företagsekonomi – Inriktning affärsutveckling och marknadsföring.

Denna utbildning krävs för mitt yrke 
Formellt krävs ingen utbildning, däremot behöver du som är intresserad av att jobba inom bank och försäkringar ha en grundförståelse för ekonomi. Därför kan en utbildning inom företagsekonomi vara lämplig.

Detta är fördelarna med mitt yrke
Jag får träffa människor varje dag och har varierande arbetsuppgifter och det finns otroligt mycket att lära sig!

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Fördelarna med mitt yrke kan ibland också vara en nackdel, vissa dagar då man helst vill vara ensam och inte träffa andra människor gör yrket att jag ändå är tvungen.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
Jag jobbar med fysiska kundmöten, samtal via telefon och e-post. En vanlig arbetsdag består av många kundmöten. Jag hjälper kunder som behöver göra bank- eller försäkringsärenden. Det kan t ex vara att öppna ett sparkonto eller teckna en hemförsäkring.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är 
Det finns goda utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke. Inom bank kan jag t ex vidareutbilda mig i företaget för att arbeta med privat- eller företagsrådgivning. Inom försäkringar kan jag också vidareutbilda mig för att arbeta med t ex skadereglering.

Övrigt intressant/att tänka på med mitt yrke är 
Både bank- och försäkringsvärlden är styrd av lagar och regler, vilket gör att jag har ett stort ansvar att se till att dessa efterföljs. Därför är det viktigt att man i mitt yrke har en förståelse för hur lagar och regler fungerar. I en ekonomutbildning ingår det viss juridisk grundkunskap som jag har nytta av i vardagen.