Skolkoordinator

Nina - Skolkoordinator

Jag är 39 år och har arbetat som skolkoordinator i 5 år.

Varför valde du ditt yrke?
Jag valde det för det är kul att arbeta med ungdomar och se dem utvecklas genom de tre åren de går i gymnasiet. Min förhoppning är att jag ska kunna bidra positivt till deras gymnasieutbildning.

Vilken utbildning har du?
På gymnasiet gick jag något som hette Distribution och Kontor och på högskolan läste jag sedan in en Fil kand i arbetsvetenskap och arbetsrätt.

Vilken utbildning krävs för mitt yrke?
Det beror på vilken enhet i mitt företag man jobbar på. Vissa arbetsuppgifter ska göras och till viss del kan den personen som har tjänsten utforma den lite efter behov på skolan och egen kompetens.

Fördelar med yrket
Varierande, roligt och utvecklande!

Nackdelar med yrket
Det skulle finnas ännu mera tid och pengar att arbeta med eleverna och sådant som inte direkt är kopplat till deras kurser, dvs ren livskunskap om det som händer efter gymnasiet.

Arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
Ta emot sjukanmälningar från elever och lärare och eventuellt ringa in vikarier. Sköta administration gällande både lärare och elever. Tre gånger i veckan har vi morgonmöte. Jag sitter i ledningsgruppen och hjälper vår skolchef med statistik och annat. Är det något projekt på gång så arbetar jag med det. Till exempel inför temadagar är jag mycket involverad. Jag har även ansvar för rapportering till SCB, skolverket och annat.

Utvecklingsmöjligheter inom yrket
Att till exempel arbeta med olika projekt med eleverna. Exempelvis fokusera på jämställdhet och driva ett projekt kring det.

Att tänka på med yrket
Jag är en förebild för våra elever och ska alltid tänka på hur jag beter mig och möta våra elever med respekt och tydlighet. Alla elever är individer och har olika bakgrund och behov. Jag har många intressanta samtal med dem som ger mig en insyn i unga människors liv och det ser jag som en stor glädje och inspiration och en möjlighet att stötta och vägleda dem.