Statistiker

Så här länge har jag arbetat med mitt yrke
Jag har jobbat på SCB sedan 2009.

Jag valde mitt yrke på grund av 
Att jobba som statistiker är en spännande blandning av det abstrakta i form av tillämpbar matematik och det konkreta eftersom statistiken är tydligt länkad till samhället vi lever i. Det lockade mig!

Jag har följande utbildning 
På gymnasiet läste jag natur och mot slutet av den utbildningen fick jag upp ögonen för matematik. Jag fortsatte med just matematik vid Örebro universitet för att det öppnar många dörrar till andra utbildningar. Därefter läste jag statistik- och dataanalysprogrammet vid Linköpings universitet och tog examen där.

Denna utbildning krävs för mitt yrke
För att jobba med statistiska metodfrågor på SCB krävs minst kandidatexamen med minst 90 hp i statistik.

Detta är fördelarna med mitt yrke 
Det finns goda möjligheter att få varierade och utmanande arbetsuppgifter som statistiker. På en stor arbetsplats som SCB kan man ofta själv påverka hur varierat och utmanande man vill jobba. Arbetsmarknaden är dessutom god, det var relativt lätt att få jobb efter utbildningen. Det har jag också hört från flera nyutexaminerade statistiker jag känner.

Detta är nackdelarna med mitt yrke 
Som metodstatistiker har jag en utbildning som är fördjupad i statistisk metod. Jag har inte fördjupat mig i något annat ämne och kan således inte jobba med så mycket annat än just statistik. Jag upplever dock inte det som ett problem eftersom statistiken har så många områden och nischer att jag erbjuds stor variation i alla fall. Dessutom är det ju stimulerande att jobba med statistik, så varför skulle jag vilja byta?

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag 
Som metodstatistiker har jag en expertroll och hjälper till att lösa problem som dyker upp i framtagandet av statistiken. Det kan till exempel handla om att uppdatera och förbättra de dataprogram som hjälper till vid granskning av inkomna data. Det blir mycket kontakter med personalen som skall granska materialet, eftersom det är deras behov som styr. Denna uppgift påminner om en programmerares arbete.

Till arbetsuppgifterna hör att dra urval och framställa statistikvärden, såsom medelvärden och varianser. Vi har ett sofistikerat system för detta. Dessa arbetsuppgifter kräver stor noggrannhet och att man har ögonen öppna för de små detaljerna. Datorerna sköter dock mycket av räknandet så det är viktigt att ha god hand med dem.

Jag sitter också i en del möten med projekt från idéstadiet och framåt. Här blir idérikedom, kreativitet och kunskap i statistisk teori viktiga faktorer. Vi utreder just nu möjligheterna till en ny undersökning som ska samla in information från företagen på kvartalsbasis. Det finns ett behov i samhället av att med kort varsel få information om företagens ekonomiska förutsättningar, då räcker det inte med statistik som publiceras en gång om året. Frågor vi arbetar med är av typen: Vad skulle en sådan undersökning kosta? Vilka uppgifter kan företagen lämna per kvartal? Innan en undersökning kan bli av måste förutsättningarna vara utredda.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är 
Det finns massor av intressanta grenar av statistiken att fördjupa sig i, till exempel ekonomiska prognoser eller statistik som bygger på registerdata. Om jag i framtiden skulle vilja inrikta mig på ett annat ämne är statistiken en jättebra grund.

Utveckling är viktigt både för mig och min arbetsgivare och jag har alltid fått klartecken de gånger jag velat gå någon kurs eller prova något nytt. Jag har växt massor under de här åren jag jobbat! Skulle jag på sikt vara intresserad av en chefsroll finns alla möjligheter att förverkliga detta på SCB eftersom våra chefer oftast utbildas och rekryteras internt.

Övrigt intressant/att tänka på med mitt yrke är 
Vi är väldigt duktiga på att ta fram statistik i Sverige och har ett gott rykte internationellt, därför finns goda möjligheter att jobba utomlands för att hjälpa andra länder att få igång sin statistikproduktion eller att delta i projekt som EU initierar. Jag har själv varit på uppdrag i Albanien, gett en kurs i registerstatistik i Bolivia samt deltagit i en grupp som syftade till att ge konsistens i statistiken mellan länder i EU!