Utredare – Skellefteå kommun, VAA-avdelningen

Jag heter Susanne är 39 år och har arbetat på VAA-avdelningen i Skellefteå kommun i 1 år.

Jag valde mitt yrke på grund av 
Ansökningsannonsens såg intressant ut och krävde både juridisk och ekonomisk kompetens.

Jag har följande utbildning 
Rättsvetare med företagsekonomi som biämne.

Denna utbildning krävs för mitt yrke
Särskild utbildning inom juridik, ekonomi och försäkringar.

Detta är fördelarna med mitt yrke
Området är intressant, fritt och varierat. Jag kan oftast planera mina arbetsdagar själv.

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Att meddela kunderna beslut de inte vill få och att besikta vattenskador.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag

  • Jag har hand om skadeståndsärenden. Det innebär att jag utreder var stoppet har suttit och om det är kommunen eller kunden som är ansvarig. Jag håller kontakt med försäkringsbolaget och med kunden och handlägger ärendet enligt kommunens skadeståndsrutiner.  Jag betalar även ut skadestånd till kunden eller till försäkringsbolaget.
  • Jag räknar, utifrån bygglov och kartor, fram anslutningsavgifter för de kunder som vill göra en ny- eller liggläggsinstallation.
  • Jag tecknar avtal med kunder.
  • Jag utreder om kunden kan ansluta sig till det kommunala systemet för vatten och avlopp.
  • Jag svarar på kunders frågor om vatten och avlopp.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är 
Stora. Jag lär mig ständigt mer och blir aldrig fullärd. 

Övrigt intressant att tänka på med mitt yrke är  
Eftersom jobbet inkluderar kontakt med kunder måste man sätta kunden i fokus. Därför är det en fördel om man har hög social kompetens.