Utvecklingsledare på Skellefteå kommun

Jag heter Karin och är 34 år och har jobbat hos Skellefteå kommuns i fyra år men projektledare och organisationsutvecklare har jag varit i elva år.

Jag valde mitt yrke på grund av 
Jag gillar att arbeta med utveckling och förändring. Men i övrigt beror det mycket på tillfälligheter.

Jag har följande utbildning  
Politisk magisterexamen med inriktning mot miljö och nationalekonomi. Jag har även läst grafisk formgivning och illustration. Jag gick tekniskt gymnasium med datainriktning och så har jag gått projektledningskurser och processutvecklingsutbildningar.

Denna utbildning krävs för mitt yrke 
Förståelse för förändringarbete, projektledning, ekonomi, marknadsföring och statistik.

Detta är fördelarna med mitt yrke 
Det är inspirerande att arbeta med samhällsutveckling och samhällsbyggande och att få vara med och skapa en effektivare offentlig förvaltning.

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Ibland är det frustrerande när inte alla drar åt samma håll och när jag blir sjuk hopar sig mina arbetsuppgifter eftersom det inte finns någon som kan ta över under tiden jag är hemma.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag

  • Utvecklingsmöten.
  • Ett stort antal mailkonversationer.
  • Workshopar med arbetsgrupper som ska inleda förändringarbete.
  • Planering av kommande aktiviteter och möten.
  • Kommunikation kring och omvärldsanalyser av vad som är på gång.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är  
Utvecklingen handlar mycket om att blir bättre på det jag redan gör, att få till positiva förändringar i organisationer så att människor både tycker att jobbet är roligare och att resultatet blir bättre.

Övrigt intressant att tänka på med mitt yrke är  
Man ska göra det man är bra på!