Projektledare VS

Projektledare VS - Bravida Automation Skellefteå

Kristian - Projektledare VS

Jag heter Kristian och jag är 33 år och har arbetat som Projektledare i 2 år.

Jag valde mitt yrke på grund av
Jag jobbade som VVS-montör när mitt intresse för projektledning växte fram. För att bli projektledare studerade jag på en yrkeshögskola med inriktning Projektledare VVS. Jag studerade i 2 år och kombinerade mina studier med mitt arbete som VVS-montör.

Jag har följande utbildning
I gymnasiet gick jag energiprogrammet med inriktning VVS sedan studerade jag på Yrkeshögskolan med inriktning Projektledare VVS. Jag har även gått flera interna utbildningar på min arbetsplats Bravida som jag haft användning för i min roll.

Denna utbildning krävs för mitt yrke
En projektledarutbildning är bra att genomföra, och har man arbetat med installationer inom branschen tidigare så är det bra.

Detta är fördelarna med mitt yrke
Fördelarna med att vara projektledare är många. Bland annat är rollen väldigt varierande och du är i ständig rörelse mellan de olika projekten och kontoret.
Det är ett socialt jobb att vara projektledare, du blir inkluderad i allt som sker och du har flera kontaktytor vilket är väldigt roligt. Du har bland annat kontakt med leverantörer, montörer och beställare. Personerna man har kontakt med som projektledare besitter stor kunskap, så man får lära sig väldigt mycket varje dag.
En ytterligare fördel är att det ingår personalansvar i rollen, så dagarna handlar om, mycket mer än att bara producera i projekten och få resultat. I min roll lägger jag väldigt mycket tid på arbetet kring att alla ska jobba på en säker arbetsplats och ha ett gott välmående. Välmående och motiverade/engagerade kollegor bidrar till att resan från start till mål i ett projekt blir väldigt rolig.

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Rollen som projektledare är väldigt omfattande, man måste verkligen gilla att planera samt vara strukturerad för att hinna med allt som behöver utföras.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
Mina arbetsuppgifter är väldigt varierande. Dagen kan starta med ett möte där inblandade aktörer ser över projektet/projekten och ser hur vi ligger till i produktionen. Jag har även ett stående veckomöte med andra projektledare på avdelningen. I dessa möten stämmer vi av med varandra hur det går i projekteten samt om någon behöver hjälp med något. Mellan mina möten tar jag samtal från olika aktörer samt svarar på frågor som kommit in på min mejl. Förutom möten där vi pratar om pågående projekt har jag möten kring framtida projekt samt åker ut och träffar montörer/platschefer ute på de byggen vi är inblandade i. Jag avslutar dagen med att behandla fakturor göra materialbeställningar samt planera dagarna framöver för att få så effektiva arbetsdagar som möjligt.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är
Då rollen är så omfattande kan du alltid utveckla din grundkunskap till det bättre. Du kan exempelvis utveckla ditt ledarskap men även din tekniska kompetens. Vill du ta steget i karriären från projektledare så finns möjligheter att ta sig an rollen som huvudprojektledare eller projektchef.

Övrigt intressant/att tänka på med mitt yrke är
Det är bra att tänka på att ens egna inställning påverkar projektet. Har man en positiv och bra inställning så kommer det inspirera och smitta av sig på kollegor som automatiskt kommer prestera bättre och må bättre. De mest lyckade projekten är ofta ett resultat av en positiv arbetsmiljö.