Gruppchef IT-avdelningen

Så här länge har jag arbetat med mitt yrke 
Jag har arbetat brett med systemutveckling och systemarkitektur i tretton år. 2011 började jag arbeta på SCB och specialiserade mig då på utveckling av databaser och databasarkitektur. Sedan hösten 2013 är jag gruppchef på IT-avdelningen.

Jag valde mitt yrke på grund av 
Som barn fick jag en aha-upplevelse när jag kom underfund med hur jag genom programkod kunde få fram olika beteenden i ett datorprogram. Jag lär mig fortfarande nya saker varje dag och har ofta aha-upplevelser, vilket är väldigt stimulerande! Att jag jobbar just på SCB beror på att jag såg en annons med ett jobb som lockade. Jag sökte och fick det och har därmed haft möjlighet att specialisera mig inom en inriktning jag ville.

Jag har följande utbildning 
Jag har en bred akademisk grundutbildning inom datavetenskap som jag byggt på vartefter behov har funnits.

Denna utbildning krävs för mitt yrke 
Jag rekommenderar att skaffa en bred grundutbildning som jag gjorde. Man kan alltid specialisera sig inom sitt område senare, när man är säkrare på vad man vill fördjupa sig i. Det är smart att inte studera alltför nischat från början.

Detta är fördelarna med mitt yrke 
Jag stimuleras av att lära nytt och förstå hur saker och ting hänger ihop. Att tillsammans med andra få arbeta med ständiga förbättringar är mycket stimulerande!

Dessutom blir jag allmänbildad eftersom SCB producerar statistik för samhället och jag lär mig massor i processen. Mitt jobb känns meningsfullt. Att jag dessutom kan kombinera arbetstiderna med att vara fritidspolitiker är guld värt!

Detta är nackdelarna med mitt yrke 
Utvecklingen inom IT-området går rasande snabbt. Som chef har jag inte riktigt möjlighet att hänga med i teknikutvecklingen på samma sätt som tidigare. Det känns både spännande och lite läskigt att byta bana.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag 
Jag har inga typiska arbetsdagar – alla är unika. Jag arbetar omväxlande med bemanningsfrågor, nya arbetssätt och grupprocesser, utveckling av personalens och min egen kompetens. Jag lägger också tid på omvärldsbevakning, till exempel genom att läsa IT-bloggar och följa nyheter på IT-området.

Utvecklingsmöjligheter inom yrket
Det finns på SCB stora möjligheter att utveckla sig inom både den nuvarande och andra yrkesroller. Under mer än tio år har jag intalat mig själv att jag inte vill bli chef, men även den ”sanningen” har jag omvärderat och trivs bra i min nya roll.

Övrigt intressant/att tänka på med mitt yrke 
Mitt jobb är aldrig tråkigt – det förändras och utvecklas ständigt och spänner över många olika viktiga områden.