Kravanalytiker, NetEnt

Jag heter Robin och är 34 år och har jobbat som kravanalytiker på NetEnt i snart 2,5 år.

Jag valde mitt yrke på grund av 
Jag började som konsult inom Quality Assurance, QA, på NetEnt. Jag trivdes så bra så att jag efter 10 månder blev anställd här. Efter att ha jobbat med QA i fem år blev det ett naturligt steg att fortätta arbeta med krav, då jag hade stor kunskap om både våra produkter och NetEnt företagskultur.

Jag har följande utbildning  
Magisterexamen i "Beteendevetenskap med inriktning mot IT-miljöer" från Umeå universitet.

Denna utbildning krävs för mitt yrke 
En relevant utbildning är jättebra att ha i det här yrket. Det är en fördel att ha en generell kunskap för mjukvara och mjukvaruutveckling samt förståelse för vad beställaren vill ha, hur det skall utvecklas och slutanvändarnas behov. Sedan bör man så klart vara bra på att formulera sig i skrift.

Detta är fördelarna med mitt yrke 
Att man är med redan i ett tidigt stadie i utvecklingsprocessen finns möjlighet att kunna påverka slutprodukten. Att jag får variation från att jobba mycket själv till att jobba tillsammans med andra. Sedan är det självklart jättekul att jobba med spel och speldesign.

Detta är nackdelarna med mitt yrke 
Om man är med i många olika projekt samtidigt kan det ibland vara jobbigt att behöva prioritera mellan dem.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag 
Huvudsyftet med min roll är att fungera som en brygga mellan produktägaren (som beställer produkten) och utvecklingsteamet. På NetEnt gör vi det via skriftliga krav, så en stor del av tiden går åt till att underhålla gamla krav, distribuera dem vid en eventuell ändring, analysera och formulera nya samt att hjälpa teamen om det uppstår problem med ett krav. Allt detta görs med hänsyn till vad produktägaren vill ha, vad som tekniskt är den bästa lösningen för teamet, vad det finns för olika standarder, vad externa kunder har för önskemål samt vad olika lagar och regler säger om hur produkten får fungera.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är  
Då man både får bra kunskap om produkten i sig och arbetsprocesserna så tror jag att man kan gå vidare till både produktägarroller eller någon typ av koordineringsroll som t.ex. scrum master, team coach eller projektledare.

Övrigt intressant att tänka på med mitt yrke är  
Det är intressant att man får vara med redan från början, innan design och utveckling ens börjat, för att sedan följa produkten och till sist får se slutresultatet.