Biomedicinsk analytiker

Biomedicinsk analytiker - Marie-Louise 
Jag är 23 år och har arbetat som biomedicinsk analytiker i 9 månader.

Jag valde mitt yrke på grund av…
Jag har alltid varit intresserad av hur människokroppen fungerar och vad det är som kan göra oss sjuka. Samtidigt har jag alltid gillat att laborera. Detta bidrog ganska mycket till mitt val av yrke då biomedicinsk analytikeryrket är en kombination av båda.

Jag har följande utbildning
Gymnasienivå: Naturvetenskaplig utbildning

Universitetet: Medicine kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap samt yrkesexamen som biomedicinsk analytiker.

Denna utbildning krävs för mitt yrke 
För att få jobb som biomedicinsk analytiker måste man ha läst på Biomedicinsk analytiker programmet, samt ansökt om yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen.

Detta är fördelarna med mitt yrke 
Det är varierande. Ständig utveckling. Det finns olika områden man kan jobba inom, och inte bara på sjukhus ( även fast det är där de flesta jobbar). Det finns goda möjligheter att jobba utomlands. Man får ta mycket eget ansvar.

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Ingångslönen är ganska låg med tanke på den kompetens och det ansvar man har. Sedan är det en låg löneutveckling. DVS att lönen höjs inte aå mycket även om man har jobbat några år. En annan nackdel är att yrket är ganska okänt.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
På klinisk kemi analyserar man mestadels blodprover. Det kan vara allt från att kolla ett blodstatus (hur mycket röda och vita blodkroppar man har). Det finns olika stationer där man analyserar olika typer av ämnen som finns i kroppen. På klinisk kemi är det mestadels olika typer av analysinstrument som utför själva analyserandet.

Det jag gör är att se till att analysinstrumenten sköter sig, att de inte analyserar fel.

Man har kontroll analyser med avsatta värden som visar om analysinstrumentet går bra eller ej.

När provsvaren är färdiga godkänner jag de.

Varje dag ser olika ut beroende på vilka analysstationer som jag är placerad på. Ibland är jag på provmottagningen där jag tar blodprover på patienter.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är
Man kan specialisera sig inom vissa områdena om man vill. Man kan ta ett större ansvar för implementeringen av ett nytt analysinstrument eller en ny analysmetod.

Man kan börja arbeta åt de företag som utvecklar analysinstrumenten.

Övrigt intressant/att tänka på med mitt yrke är 
Även om många Biomedicinska analytiker arbetar inom sjukvården så finns det även andra områden man kan arbeta inom t.ex. Läkemedelsindustrin, privata laboratorier, livsmedelsbranschen, forskningen etc.