Legitimerad fysioterapeut – Helsingborgs stad

Jag heter Alec och är 49 år och har jobbat som fysioterapeut i 12 år.

Jag valde mitt yrke på grund av
Jag ville ha ett jobb där man jobbar med människor balanserat med att få jobba med teknik och att träffa andra yrkesgrupper som jag gör i mitt team. Jag var också intresserad av att studera till något där man kan fördjupa sig inom olika områden, till exempel medicin eller behandlingsstrategier.

Jag har följande utbildning
Jag har den gamla sjukgymnastutbildningen som är tre år på universitet och då får man en kandidatexamen i sjukgymnastik. Idag heter det fysioterapi.

Denna utbildning krävs för mitt yrke
Det krävs en examen i fysioterapi och att man blir legitimerad av socialstyrelsen.

Detta är fördelarna med mitt yrke
Fördelarna är att jag jobbar med människor och hjälper dem att bli friskare och bli av med märta. Jag får även chansen att interagera med annan personal där vi kompletterar varandra med olika kompetenser. På så sätt kan vi hjälpa någon ännu mer än om man skulle jobba individuellt, jag uppskattar teamarbetet i min yrkesroll.

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Nackdelarna är som alltid när man jobbar med människor som kanske är utsatta eller har smärta, eller om man jobbar med barn – man blir berörd. Om man själv är småbarnsförälder eller har en anhörig som har en sjukdom, man tar det på ett visst sätt. Ibland kan det vara en nackdel, men man får lära sig att skilja på jobb och privatliv.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
En stor del utgörs av dokumentation eftersom vi lyder under HSL, Hälso- och sjukvårdslagen. Därför är det mycket som ska dokumenteras och sparat så att det framgår vad jag har gjort.

Annars hjälper jag till med lättare behandling, framförallt med träning och riktade och specifik rehabilitering vid t.ex. knäskador. Då gör jag upp ett program tillsammans med patienten där vi sätter vilka mål vi vill uppnå och vilka övningar som ska användas. Sedan visar jag övningarna och hur de ska utföras. Det är även viktigt att vi följer upp för att se utvecklingen.

Jag jobbar även mycket med att utbilda vårdpersonal och stödpedagoger, med ergonomi och hur man ska lyfta tunga saker till exempel.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är 
I min yrkesroll kan man specialisera sig inom grenar beroende på vad man är intresserad av, det kan vara ortopedi eller neurologi. Man kanske vill jobba med barn eller socialpsykiatri, det finns en del olika inriktningar man kan välja.

Inom Helsingborgs stad kan man jobba med äldre i äldreboende, eller med LSS – habilitering. Eller ute på distriktet, att man hjälper de som är hemma på olika sätt med träning. Så det finns många olika möjligheter.

Övrigt intressant att tänka på med mitt yrke är 
För att trivas med mitt jobb behöver man vara en god lyssnare, ha inlevelse och empati för att förstå vad patienten eller vårdtagaren vill. Det är viktigt att förstå vad patienten själv vill och bemöta det.

Jag rekommenderar Helsingborgs stad som arbetsgivare för man får mycket frihet över sitt ansvarstagande, man kan lägga upp sin arbetsdag med sina arbetskollegor som man vill. Jag tycker att man har bra kontakt med cheferna och man kan vara med och påverka mycket. Det händer mycket eftersom vi är en stor kommun, det innebär också att jag har många kollegor i staden som jag kan fråga om jag behöver hjälp med något.