Ortopedingenjör – Teamolmed

Jag heter Martin och är 32 år och har arbetat som Leg. Ortopedingenjör i 10 år.

Jag valde mitt yrke på grund av
Jag visste att jag vill jobba med någonting där mötet mellan människor var i fokus samt något praktiskt.

Jag har följande utbildning
Naturkunskap gymnasialutbildning
Ortopedingenjörsutbildningen 180 hp, 3 år i Jönköping

Denna utbildning krävs för mitt yrke
Ortopedingenjörsutbildningen 180 hp
Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3 c.

Detta är fördelarna med mitt yrke
Jag gillar att kunna jobba med praktiska och tekniska lösningar i kombination med att jobba med människor. Den positiva känslan du får när du hjälper människor ger verkligen mening i vardagen. Det finns möjlighet att jobba utomlands.

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Ibland blir vi en profession som ofta kommer i skymundan i vårdprocessen, det är ganska få som känner till oss. Det finns oftast ej mer än en arbetsplats per stad om du vill jobba kliniskt förutom t.ex. Stockholm där det finns flera aktörer.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
Jag börjar dagen med produktion eller journalföring och äter sedan frukost med trevliga kollegor. Produktion innebär att jag påbörjar eller färdigställer ett hjälpmedel för leverans. Under dagen så har jag bokade tider för patientmottagning där jag träffar människor i olika åldrar med olika besvär/diagnoser som behöver olika typer av hjälpmedel.

Som Ortopedingenjör jobbar jag både med ortoser som stöttar upp kroppsdelar och med proteser som ersätter kroppsdelar. Efter alla patientbesök så avslutar jag oftast dagen med produktion eller journalskrivning så jag är förberedd inför nästa spännande arbetsdag.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är
Du kan antigen jobba som kliniker stationerad i en stad eller säljare för ett leverantörsföretag. Som kliniker kan du specialisera dig i verksamheten inom olika områden så som protes, barn-ortos, vuxen-ortos, mm.

Övrigt intressant/att tänka på med mitt yrke är

Du får utlopp för din kreativitet i och med att vi jobbar med människor och nästan alla hjälpmedel är prototyper. Varje patient har unika försättningar vilket gör jobbet spännande och sällan uttråkande. Du lär känna patienter och får hjälpa dom under lång tid, t.ex. ett barn med protes får du följa i nästan hela hens liv. Det är idag en stor brist på Ortopedingenjörer i Sverige och vi behöver bli fler inom detta yrke.