Psykolog – Region Kalmar län

Möt Hanna Broberg, psykolog inom psykiatrin

Hanna Broberg visste tidigt att hon ville arbeta med människor. Efter att ha läst en fristående kurs i psykologi bestämde hon sig för att läsa till psykolog.

Nu jobbar hon sedan fyra år tillbaka som psykolog på AnorexiBulimiCenter i Kalmar.

- Det bästa med mitt jobb är att det är varierat och att jag ges möjlighet till både bred och djup kunskap. Här jobbar jag både självständigt och i ett tvärprofessionellt team med läkare, psykologer, sjuksköterskor, socionomer, sjukgymnaster, dietister och medicinska sekreterare. Så beskriver Hanna Broberg sitt arbete på mottagningen.

Motivation en viktig del i behandlingen

I sitt yrke bedömer, utreder och behandlar Hanna vuxna patienter med någon form av ätstörning. Ofta inleds kontakten med en kartläggning av patientens upplevda problem vilket görs både genom självskattning och samtal. Därefter påbörjas en behandling. Behandlingsmetoden som Hanna arbetar utifrån är kognitiv beteendeterapi anpassat för ätstörningspatienter, både individuellt och i grupp. På ABC finns en rad olika behandlingsmetoder och insatser som patienterna erbjuds.

– En viktig del i behandlingen är motivationsarbete. Ofta finns det en ambivalens inför att överge ätstörningen för att prova andra sätt att tackla livets utmaningar. Här är min roll att hjälpa dem att göra mer av det som får dem att må bra och som leder dem mot deras långsiktiga mål.

Komplexiteten det bästa och svåraste med jobbet

En utmaning i arbetet är den komplexa problembild man möter hos patienten. Det finns sällan en förklaring till varför någon drabbas av ätstörning. Ofta rör det sig om en kombination av biologiska, psykologiska och sociala faktorer. Samtidigt är det också det som gör arbetet så utvecklande menar Hanna.

– Det bästa med att arbeta som psykolog inom psykiatrin är att arbetet är så varierat. Du utmanas i dina kunskaper och lär dig hela tiden nytt. Under mina fyra år på ABC har jag utvecklats otroligt mycket, både genom mina patientmöten, det nära teamarbetet och genom kontinuerlig handledning av erfarna psykologer. När jag jämför mina kunskaper som PTP-psykolog för fyra år sedan med vad jag kan nu så ser jag en otrolig förändring.