Receptarie

Marie - Receptarie

Jag har arbetat med mitt yrke i fem år. Jag valde mitt yrke på grund av att man har kontakt med kunder i kombination med kunskap om läkemedel.

Jag läste en engelsk språkig Ekonomisk linje på gymnasiet. Efter det fortsatte jag med ett Naturtekniskt basår på Högskolan i Borlänge. Slutligen hittade jag till Receptarieutbildningen på Universitetet i Uppsala.

Utbildning till Farmacevt krävs i mitt yrke. Farmacevt är ett samlingsnamn för apotekare och receptarier.

Fördelen med mitt yrke är kombinationen av läkemedel och kontakten med människor.

Nackdelen är att det kan vara stressigt.

Mina arbetsuppgifter är:

  • Expediera kunder som har recept på läkemedel
  • Bedöma att läkare har ordinerat rätt mediciner och rätt dos
  • Ge rådgivning till kunder om hur de ska använda sina mediciner
  • Upptäcka felanvändningar
  • Svara i telefon
  • Söka licens på ej godkända läkemedel till enskilda patienter
  • Läsa och svara på mail

Utvecklingsmöjligheterna är stora. Man kan alltid fördjupa sig inom ett område och specialisera sig. Om man visar sitt intresse finns olika ansvarsområde. Ett exempel är att arbeta med utbildningar.