Sjuksköterska – NU-sjukvården

Hanna Didriksson jobbar som sjuksköterska på ortopedkliniken i NU-sjukvården i Uddevalla. Där möter hon ofta människor som är skadade, rädda och har ont.

- Som sjuksköterska är man koordinator för patienten, berättar Hanna. Jag försöker vara den trygga länken genom deras vårdförlopp. Den som svarar på frågor eller hjälper till med att tolka olika besked som läkaren har gett.

- Vi har även patienter som gjort en amputation och många har svårt att släppa den där kroppsdelen som orsakar dem mycket smärta och besvär. Då kan vi hjälpa dem på vägen. Vi ser till att de börjar läka och kan rehabiliteras så att de kan komma hem igen.

- Min största utmaning som sjuksköterska är att dygnet har lite för få timmar. Man ska hinna med så mycket och man vill så mycket. Det är en stor utmaning.