Sjuksköterska – Skaraborgs Sjukhus

Jenny Grönberg jobbar som sjuksköterska på vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningen på Skaraborgs Sjukhus Lidköping. Varje dag möter hon patienter med någon form av psykisk ohälsa. Hennes jobb är att stödja och motivera patienten, både i enskilda samtal, gruppsamtal och genom rådgivning via telefon.

- En stor utmaning inom psykiatrin är att man inte alltid kan hjälpa patienten fullt ut, säger Jenny. Men man kan ge patienten verktyg för att hantera situationen och finnas där som stöd helt enkelt.

- Klimatet på arbetsplatsen är väldigt bra. Det är högt i tak, man kan bolla med sina kollegor och fråga om råd. Vi skrattar mycket och det är jätteviktigt för att klara av det jobbiga arbetet.

- Det bästa med att arbeta som sjuksköterska är att man får hjälpa människor i samhället på olika vis, säger Jenny. Att man kan göra någonting som är väldigt viktigt för någon annan.