Undersköterska

Åsa - Undersköterska

Jag har arbetat som undersköterska i 18 år. Jag valde yrket eftersom jag ville finnas där för människor. Jag ville hjälpa de som är svaga och sjuka att ändå ha ett värdigt liv.

För mitt yrke krävs utbildning på omvårdnadsprogrammet. Jag har utbildat mig till undersköterska och har även utbildning inom social service.

Fördelarna med mitt yrke är glädjen att få jobba med människor. Ingen dag är den andra lik. Det känns som en ära att följa med en människa till slutet. Precis som barnmorskan förlöser ett barn följer jag en gammal människa intill döden.

Nackdelen kan vara att arbetstiden är oregelbunden.

Mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag är främst omvårdnad. Jag arbetar även med rapporter, olika beställningar och IT-jobb. Jag lägger mitt schema själv och bestämmer när jag ska arbeta.

Utvecklingsmöjligheterna som undersköterska kan vara att plugga vidare till sjuksköterska och så småningom läkare. Arbetsområdet för undersköterskor är stort. Man kan arbeta inom många olika områden såsom personlig assistent, hemtjänst, sjukhem, servicehem och på demensboende.

Om du arbetar som undersköterska är ena dagen aldrig den andra lik!!!