Vårdare

Michel - Vårdare

Jag är 19 år och arbetar sedan juni 2007 som vårdare på ett LSS boende. Jag valde mitt yrke på grund av att det är ett bra break mellan studier. Att arbeta som vårdare på ett LSS boende är ett bra jobb att ha vid sidan av studier.

I mitt yrke krävs ingen direkt utbildning men det är en fördel om du har undersköterskeutbildning. Jag har läst samhäll/ekonomi på gymnasiet.

Fördelen är att mitt arbete innebär mycket eget ansvar och stor frihet. Det ger även tillfälle för din kreativitet.

Nackdelen är att dagarna kan bli enformiga.

Mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag är att hjälpa de boende att stiga upp och förbereda dem för deras arbete. När de är på arbetet ska hushållsarbetet skötas på gruppboendet. När de boende är hemma igen lagas mat. Eftermiddagen och kvällen ser olika ut. Vi kanske fikar eller tar oss ut någonstans. Jag hjälper även de boende med annat som exempelvis medicinering.

Utvecklingsmöjligheterna inom mitt yrke är nästan endast på det personliga planet om man inte vill läsa vidare till sjuksköterska eller något liknande.

När man arbetar som vårdare på ett LSS boende får du använda din fantasi och kreativitet!