Processoperatör – Gränges AB

Processoperatör - Jacob
Jag är 24 år och jobbar som processoperatör på Gränges AB.

Så här länge har jag arbetat i mitt yrke
Jag har jobbat i 4 år som processoperatör.

Jag valde mitt yrke på grund av
Jag gillar att röra på mig och ha ett fysiskt och praktiskt arbete.

Jag har följande utbildning
Industriteknisk utbildning med inriktning på drift och underhåll.

Denna utbildning krävs för mitt yrke
Finns ingen specifik utbildning utan man blir utbildad internt på företaget. Det kan vara en fördel om man har en industriutbildning i grunden.

Detta är fördelarna med mitt yrke
Varierande arbetsuppgifter, Är delaktig i problemlösningar, Skiftgång med lediga veckor, var 3:e vecka, bra kollegor.

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Vissa arbetspass kan vara lite långa, de längsta är 12 timmar och infaller på var 3:e helg.

En typisk arbetsdag för mig
Arbetar i ett skärverk där vi skär aluminiumband, Jag ställer skärverktyg, kör maskinen samt är hjälpare till föraren. Roterar varje dag mellan rollerna.

Jag brukar hjälpa till i packen vid behov, där vi packar färdigskuret material till våra kunder.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är
Det finns möjligheter till utveckling via utvecklingssamtal att lära sig nya saker inom företaget.

Man utvecklas över tid i maskinen genom förbättringsarbete och problemlösningar.

Övrigt intressant/att tänka på med mitt yrke är
Materialet vi gör hamnar i bilar som olika typer av värmeväxlare, typ AC, kylare samt inom en snar framtid även inom batteritillverkning till fordonsindustrin.