Verkstadschef

Jag är 25 år och har arbetat som verkstadschef sedan juni 2013, men inom ABB i snart 2 år.

Jag valde mitt yrke på grund av
Man ställs inför spännande utmaningar och utvecklas hela tiden, samt att man har mycket kontakt med människor

Jag har följande utbildning 
Civilingenjör i Maskinteknik och M.Sc. i Industriell Ekonomi.

Denna utbildning krävs för mitt yrke 
Det är en fördel att ha kunskap om produktion och olika produktionsfilosofier, vilket bl.a. ingår i utbildningsprogrammet för Maskinteknik. Utöver det så är det bra med erfarenhet ifrån ledarskap och att man har ett personligt driv och är målmedveten.

Detta är fördelarna med mitt yrke
Det är ett utvecklande arbete med mycket ansvar där man är med och påverkar hur det går för företaget. Det är väldigt roligt att få se när chefer och medarbetare för olika produktionsavsnitt utvecklas och att man får vara med och stötta den utvecklingen.

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Ibland blir det långa arbetsdagar och periodvis kan det vara stressigt då man ska leverera i tid. Man har stort ansvar för personal och resultat. Men så länge man planerar med framförhållning går det bra.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
En typisk arbetsdag innefattar möten med närmaste under- och överchefer för att planera verksamheten. Men även möten med andra intressenter inom företaget. Sedan sköts den mesta av kommunikationen via mejl- och telefonkontakt under dagen. Daglig personlig kontakt med medarbetarna, budgetplanering, strategimöten och individuella samtal med medarbetarna är också arbetsuppgifter som ingår i rollen som verkstadschef.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är 
Man utvecklas dagligen inom detta yrke och i ett globalt bolag som ABB så finns alla möjligheter till att utvecklas oavsett vad man är intresserad av. Det kan handla om att specialisera sig inom ett område som man är intresserad av, prova på andra områden för att bredda sig inom företaget eller prova på att jobba utomlands.