Arbetsledare i ett bovärdsteam

Jag heter Alexander Lindberg och är 30 år. Arbetar som arbetsledare i ett bovärdsteam sedan ca fyra år tillbaka.

Varför valde du det här yrket?
Jag valde det här yrket då jag gillar olika möten med människor och variationen av kontakt mellan kollegor, hyresgäster och entreprenörer samt att kunna både arbeta administrativt och operativt. Ingen dag är den andra lik så det blir aldrig enformigt. Jag är delaktig i många olika saker och får vara lite som ”spindeln i nätet”. Dagligen stöter jag på olika frågeställningar och problem som behöver lösas vilket gör arbetet mycket utvecklande.

Vilken utbildning har du?
I gymnasiet gick jag Teknikprogrammet med inriktning på IT och kommunikation. Efter jag började som arbetsledare har jag även gått en kortare arbetsledarutbildning.

Vilken utbildning krävs för yrket?
Som bovärd hos oss bör du ha gymnasieutbildning och/eller KY-utbildning, gärna med inriktning mot fastighetsskötsel/drift. Kunskap och erfarenhet inom hantverksyrken såsom el, VVS och/eller bygg är meriterande. För mitt jobb som arbetsledare är det bra om man även har erfarenhet av arbetsledning.

Fördelar med yrket
Variationen av arbetsuppgifter, man lär sig många olika saker, har kontakt med många olika människor och får vara delaktig i mycket.

Nackdelar med yrket
Det kan ibland vara svårt att planera eftersom man jobbar med många olika saker samtidigt och det ofta dyker upp saker som måste lösas snabbt.

Arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
Kl 07.00 samlas hela arbetsgruppen för planering och samordning av dagens arbetsuppgifter. Jag går igenom ärenden och arbetsordrar, läser mejl och hanterar fakturor. Samling för frukost med gruppen kl 9.00-9.30.

Sedan fortsätter dagen med att kontakta hyresgäster, entreprenörer och kollegor i olika ärenden. Åker ut och kontrollerar saker i våra fastigheter, deltar vid besiktningar, möter upp spolbil, hjälper till vid tunga lyft och köper material. Lunch kl 12-13.

Arbetar under eftermiddagen med det som behöver göras när hyresgäster flyttar. Det kan vara exempelvis att planera hembesök vid in- och utflyttning,  fuktmätningar, städ- och elbesiktningar.

Det kan också vara att undersöka om någon renovering behöver göras eller beställa städning.

Att tänka på med yrket
Det är viktigt att på ett bra sätt kunna bemöta olika sorters människor med olika bakgrunder och i varierande situationer. Man jobbar med många olika saker samtidigt och behöver kunna prioritera och vara flexibel.