Arbetsledare nyproduktion bostäder – JM AB

Jag heter Melker  är 28 år och har arbetat sex år totalt som arbetsledare varav drygt fyra år som arbetsledare på JM.

Varför valde du ditt yrke?
Det var ej självklart att det skulle bli just bygg för mig. Intresset för teknik har alltid funnits där och att vidareutbilda mig till ingenjör har alltid varit lockande. När jag sedan läste på om de olika utbildningarna så föll bitarna på plats och bygg innehöll balansen av praktik & teori som jag sökte.

Vilken utbildning har du?
Jag har en treårig ingenjörsutbildning inom byggnadsteknik.

Vilken utbildning krävs för ditt yrke?
Det finns två vanliga vägar in i yrket, antingen genom en ingenjörsutbildning/yrkeshögskola eller genom att arbeta som hantverkare på en byggarbetsplats och därefter bli arbetsledare.

Fördelar med yrket
En av fördelarna är att jag får arbeta med människor, på min nuvarande arbetsplats är vi ca 140 personer som arbetar dagligen, fördelat på tjänstemän, hantverkare och underentreprenörer. Det testar verkligen din förmåga att leda och samordna.

Det är en bra blandning av praktiskt arbete och teori, då dagarna varvas mellan att vara ute på bygget och att vara på kontoret. Att få vara med och se bygget växa från att vara en grop i backen fram till att det är en lägenhet där någon ska bo är en häftig upplevelse.

Nackdelar med yrket
En av utmaningarna är att du byter kollegor ofta, det är vanligt att lönesättande chef, tjänstemannakollegor och hantverkare skiftas mellan projekten.
För min del har inneburit nya kollegor med 1-2års mellanrum beroende på projektstorlek.

Det har självklart både för och nackdelar men det är helt klart en omställning värd att ta med i beräkning.

En annan nackdel är att du är beroende av väder och vind vilket gör att du inte kan äga din tid fullt ut.

Arbetsuppgifter under en typisk dag
En vanlig dag börjar med en så kallad ”daglig beredning”.
Jag leder då ett morgonmöte med hantverkarna på det momentet jag är ansvarig för, vi återkopplar gårdagen, går igenom arbetsmiljö och vad som ska hända idag.

Det följs det upp av en rondering på bygget där man kontrollerar framdrift och förutsättningar för kommande. En stor del av samordningen av underentreprenörer tas med i ronderingen.

Efter detta kommer ett administrativt block som kan bestå av många olika uppgifter. På det stora hela gäller det att planera framdriften på projektet och som verktyg har man då bland annat:
-Kontroll och justeringar av 5-veckors tidsplaner.
-Identifiera eventuella arbetsmiljörisker och planera för att kunna utföra på ett säkert sett.
-APD-arbete

-Ritningsläsning och planering för kommande moment.
-Leveransplanering och beställningar.

-Samordning med underentreprenörer/beställare.
-Möten med leverantörer, underentreprenörer, eller rena samordningsmöten.
-Sammanställa fråga/svar till projektering.

-Ekonomi, fakturahantering och prognostisering av budget.

Därefter ronderas bygget igen och jag följer upp hur dagen har gått och om det har uppkommit något som jag ska måste ta vidare.
Detta för att samla upp och agera på punkter som kan tas med i morgondagens dagliga beredning.

Dagen avslutas med förberedelser inför morgondagen.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke
En anställning som arbetsledare är en bra grund att stå på oavsett om du är intresserad av produktion eller projektering. Du blir insatt i de olika delarna som krävs för att driva projekt från start till slut och det är alltid en fördel att ha spenderat tid i produktion.

I produktionsledet så är det vanligaste steget att gå vidare till platschef vilket är högsta chefen på byggarbetsplatsen. Det finns också möjlighet att gå mot det mer administrativa hållet och bli entreprenadingenjör/projektingenjör.

Skulle du vara mer intresserad av projektering finns det möjlighet att bli projekteringsledare för att senare bli projektledare.

Utöver detta finns det också möjlighet att specialisera dig på tex arbetsmiljö eller processutveckling.

Övrigt intressant/att tänka på med mitt yrke är
Byggbranschen är en bransch som står inför generationsskifte, vilket leder till många lediga tjänster framöver.
Det är en bransch i ständig förändring, byggprocessen förändras i takt med att ny teknik tas fram och husen anpassas för detta. Det är spännande att vara i framkant på denna utveckling!