Fastighetsförvaltare

Mathias - Fastighetsförvaltare 
Jag är 28 år och har jobbat som fastighetsförvaltare på HSB i 2 år.

Varför valde du ditt yrke? 
Det är variationen och bredden jag gillar. Man stöter på frågor inom många olika områden som juridik, teknik och ekonomi och ibland skulle man vilja ha bättre psykologikunskaper också. Det gör att man aldrig kan bli helt fullärd och att man aldrig kan förutse hur dagen ska se ut. Det passar för mig som gillar problemlösning och uppskattar omväxling.

Vilken utbildning har du?
I gymnasiet gick jag samhällsvetenskapliga programmet med ekonomisk inriktning. Sedan läste jag ett program på Högskolan i Gävle som heter Ekonomi- och fastighetsteknikprogrammet. Det är ett treårigt program som ledde till en filosofie kandidatexamen i företagsekonomi. Jag har även efter att jag börjat jobba läst några mindre utbildningar inom bland annat fastighetsförvaltning.

Vilken utbildning krävs för yrket? 
Jobbet skiljer sig lite beroende på vilka typer av fastigheter man förvaltar och man kan också vara specialiserad på t.ex. ekonomisk eller teknisk förvaltning. En högskoleutbildning eller KY-utbildning med fastighetsinriktning tror jag är bra. Kunskap inom teknik, ekonomi och juridik med inriktning mot bygg och fastighet har man stor användning av.

Fördelar med yrket
Fördelarna med mitt yrke är helt klart variationen av arbetsuppgifter, att man lär sig nya saker hela tiden och har kontakt med så många olika typer av människor.

Nackdelar med yrket
Man kan se det som en nackdel eller utmaning. Ibland kan det vara svårt att planera arbetet. Plötsligt kan det dyka upp problem som måste lösas snabbt vilket kräver att man är lite flexibel, kan prioritera och hantera ”många bollar i luften”.

Arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag 
På väg till kontoret på morgonen brukar jag passa på att ringa några samtal och ofta svänger jag förbi en bostadsrättsförening där jag har något ärende. När jag kommer till kontoret kan jag svara på mejl och utföra lite andra återkommande administrativa uppgifter. Kanske skriver jag sedan en offertförfrågan, beställer målning av ett staket, samordnar åtgärd av en vattenskada, uppdaterar en underhållsplan, kontrollerar leverantörsfakturor, förbereder ett budgetförslag, åker ut och gör en avflyttningstillsyn eller jobbar med ett projekt inom företaget. Under dagen är det mycket telefonsamtal från bland annat boende, entreprenörer och styrelsemedlemmar som kommer med frågor och alla möjliga akuta eller mindre akuta problem som ska lösas. På kvällen är jag ibland med på bostadsrättsföreningarnas styrelsemöten, antingen som HSB-ledamot eller som förvaltare där föreningsstyrelsen tar upp och beslutar om olika frågor.

Utvecklingsmöjligheter inom yrket
Man lär sig mycket inom många områden och det finns många spår att utvecklas och lära sig mer inom. Branschen är stor och snabb utveckling sker inom många områden, men kommer ändå inte flytta till Kina.

Att tänka på med yrket
Att jobba som fastighetsförvaltare är inte bara att ha hand om en byggnad. Det handlar minst lika mycket om kundrelationer och att bemöta människor med olika bakgrund, behov och förväntningar i olika situationer.