Fastighetstekniker – HSB Malmö

Jag heter Mattias är 30 år och har arbetat som fastighetstekniker i snart 5 år.

Jag valde mitt yrke på grund av
Jag valde mitt yrke efter att jag börjat intressera mig för fastigheter och framförallt de tekniska miljöerna i en fastighet. Intresset öppnade nya dörrar för mig när jag började djupdyka i det intressanta ämnet Fastighetsautomation samt Styr- och reglerutrustning. På så vis fick jag nys om intressanta drifttekniska och fastighetstekniska utbildningar som har lett mig till mitt yrke idag.

Jag har följande utbildning
Jag har en fastighetsteknisk utbildning på cirka 1 år samt en kortare utbildning inom kylteknik.

Denna utbildning krävs för mitt yrke
Jag har en fastighetsteknisk utbildning på cirka 1 år samt en kortare utbildning inom kylteknik.

Detta är fördelarna med mitt yrke
Fördelarna med mitt yrke är många. Arbetsuppgifterna är mycket varierande. Man arbetar under stort ansvar med arbetsuppgifter så som tillsyn, löpande- och förebyggande underhåll i fastigheter samt administrativa uppgifter. Med frihet under ansvar sköter man mycket av planeringen av arbetet själv och lägger upp sitt veckoschema. Är man tekniskt intresserad finns möjligheter att arbeta med bl a fastighetsautomation inom t ex ventilation eller VS. Är man intresserad av administrativa uppgifter så innehåller mitt yrke till stor del även uppgifter som hantering av hyresadministrativa program, fakturahantering, felanmälan, beställningar och inköp.

Detta är nackdelarna med mitt yrke 
Mitt yrke kräver till viss del tunga lyft vilket kan vara en nackdel om man inte har en god fysik. Arbetet kan stundtals vara väldigt stressigt då arbetsuppgifterna har blivit fler för fastighetsteknikern.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
Min arbetsdag börjar vanligtvis med administrativa uppgifter så som att se över vårt felanmälansystem (CRM) och boka in kunder. En viktig uppgift är att planera och lägga upp ett dags/veckoschema. Under dagen utför man mycket tillsyn i fastigheterna. Det kan vara allmänna utrymmen så som tvättstugor eller tekniska utrymmen, undercentraler etc. I en undercentral kan man behöva se över och göra justeringar av värmesystemet.

I samband med ronderingar i fastigheterna besöker man inbokade kunder/hyresgäster och utför diverse reparationer. Det kan vara allt inom VVS, el, snickeri och till viss del måleri.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är 
Utvecklingsmöjligheterna inom mitt yrke är goda. Det är många fastighetstekniker som har gjort karriär på min arbetsplats. De har vidareutvecklat sig till exempelvis husvärdar/kundvärdar, förvaltare, projektledare eller drifttekniker.

Övrigt intressant att tänka på med mitt yrke är
Varje dag är en utmaning och jag kan garantera att man lär sig något nytt varje dag. Om man är intresserad av ett fartfyllt yrke där det aldrig står stilla så är fastighetstekniker ett perfekt val!