Områdesassistent – Nyköpingshem

Jag heter Maria är 35 år och har varit i fastighetsbranschen i snart tio år och i rollen som områdesassistent i snart fyra. Jag har också arbetat som miljövärd, fastighetsreparatör och kundvärd.

Varför valde du ditt yrke?
Jag tycker om att jobba ute i fastigheterna, ha kontakt med hyresgästerna och utveckla områdena samt att vara spindeln i nätet.

Vilken utbildning har du?
På gymnasiet gick jag omvårdnadsprogrammet, men sedan har jag bytt inriktning helt och gått en förvaltarutbildning på Folkuniversitet i Stockholm.
I min yrkesroll är till exempel brandskydd och hyresjuridik viktiga kunskaper att ha och jag har gått kortare utbildningar i det och inom en mängd andra områden som skötsel av utemiljö, VVS, grundläggande praktisk ellära och besiktning av trapphusstädning. Det är också viktigt att ha förståelse för byggprocessen vid både ny- och ombyggnation.

Vilken utbildning krävs för yrket?
Det är inte ett krav med en fastighetsförvaltarutbildning i min roll som områdesassistent men det har varit en stor fördel. Den utbildningen täcker de frågor jag stöter på dagligen.

Fördelar med yrket
Det är ett flexibelt arbete där jag får träffa många hyresgäster, är med och utvecklar områdena både genom snabba lösningar men också i långsiktiga projekt. Det är också varierat med allt från att fånga en igelkott i en källargång till att planera asfalteringen av en gångbana.

Nackdelar med yrket
Hyresgästerna och jag själv vill att det ibland ska gå snabbare i olika frågor, det är som hennes första chef sa: ”Maria, det här är fastighetsbranschen och det är en väldigt långsam bransch, det tar lång tid med förändringar.”

Arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag 
Göra brandskyddsrondering, byta namnlistor i trapphus, läsa av vattenmätare i undercentraler, träffa entreprenörer och hyresgäster, besikta trapphusstädning och lekplatser, se över utemiljöer, ta in offerter på vad det kan kosta att genomföra projekt i området som kan vara att måla om en tvättstuga eller göra om en lekplats.

Utvecklingsmöjligheter inom yrket
Det finns stora utvecklingsmöjligheter inom fastighetsförvaltning, du kan jobba som jag gör med hyresfastigheter eller om du väljer andra typer av hus att förvalta, till exempel sjukhus, industrier eller varför inte köpcenter?
Du kan även jobba lite mer inriktat till exempel på ett kundcenter som hanterar uthyrningen av bostäder, felanmälan och andra kundfrågor, eller med projekt där du kan jobba med nyproduktion eller större renoveringar. Du kan också jobba ute i området som jag och mina kollegor gör med att ta hand våra befintliga fastigheter.
Jag började själv som miljövärd och tog hand om utemiljön för att sedan jobba med inre lägenhetsreparationer. Efter min förvaltarutbildning började jag jobba på kundcentret med uthyrning av bostäder för att sedan landa där jag är idag som områdesassistent.