Områdesvärd

Områdesvärd - Michael 

Jag är 33 år och har arbetat som områdesvärd i 2,5 år.

Jag valde mitt yrke på grund av…
Hade tidigare haft sommarjobb på Tunabyggen och trivdes otroligt bra. När chansen att få jobb kom var det givet att söka.

Jag har följande utbildning 
Barn och fritid på gymnasiet. 4 års studier på högskolan. Inriktning religion och etik.

Denna utbildning krävs för mitt yrke 
Gymnasial utbildning.

Detta är fördelarna med mitt yrke 
Väldigt varierande. Ingen dag är den andra lik. Man lär sig mycket i och med att man ständigt ställs inför nya problem, må det vara fel i lägenheten eller grannkonflikter.

Jobbet är väldigt fritt. Du arbetar efter eget ansvar, både inför dig själv och inför gruppen.

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Många vill att just deras problem skall lösas först, vilket kan skapa stress. Det gäller att kunna prioritera jobben och att allt tar sin tid.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag

  • Kontrollera städning i lägenheter vid avflyttning.
  • Ta emot störningsärenden.
  • Tala med hyresgäster rent allmänt.
  • Ta hand om grannkonflikter, där man pratar med båda parter – den som stör och den som blir störd.
  • Visa lägenheter för som blivit erbjudna en bostad.
  • Lämna ut nycklar till nya hyresgäster och informera om besiktningen som gjorts av lägenheten.
  • Vissa dagar står vi på områdesexpeditionen för att bättre kunna ta emot hyresgäster som vill söka lägenheter, anmäla fel, eller bara har frågor rörande boendet.
  • Hjälpa miljövärdarna med yttre skötsel. Det kan vara snöskottning, skräpplockning, kratta löv m.m.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är
Goda möjligheter att utvecklas. Vi kan själva tipsa närmaste chef om kurser vi önskar gå, för att utöka vår kunskap.

Vi har alla möjlighet att söka de jobb som erbjuds inom företaget och då fastighetsbranschen täcker ett stort område kan man söka sig till nya jobb där ny kunskap krävs och erhålls.

På ett personligt plan utvecklar man i och med friheten och det varierande jobbet, en stor flexibilitet och möjligheten att kunna ta många och snabba beslut.

Övrigt intressant/att tänka på med mitt yrke är 
Man lär sig otroligt mycket under arbetets gång. Kunskapsområdet täcker i stort hela fastighetsbranschen. Även om det bara skrapar på ytan på vissa delar så öppnas en helt ny värld och dina baskunskaper/förståelser inom fastigheter och dess boende ökar markant.