Serviceelektriker

Serviceelektriker Andreas 30 år

Som serviceelektriker arbetar jag med felsökning, reparation och installation av elektriska anläggningar. Kunderna kan vara privatpersoner, kontor eller industrier.

På gymnasiet läste jag Elprogrammetoch kompletterade sedan med Teknisk påbyggnad under 3 terminer - inriktning El.

Intresset för el kom redan som fyraåring. Tidigt var jag nyfiken på hur elektriska apparater fungerade och när jag fyllt fyra år plockade jag (till mina föräldrars stora förtvivlan) isär en klocka. Om jag blev så mycket klokare då vet jag inte, men det var inte sista saken jag plockade isär för att kolla hur det såg ut invändigt. Tyvärr var jag inte lika bra på att sätta ihop dem…

En stor del av mina arbetsuppgifter är felsökning och reparation. Kunden har av någon anledning ringt och beställt min tjänst och det är inte alltid kunden vet var felet är, bara att det inte fungerar. När jag felsöker har jag ibland ritningar och beskrivningar som underlag och jag mäter med olika mätinstrument. När jag hittat vad felet beror på måste jag hitta en lösning för att reparera det eller koppla om på något annat sätt.

Ofta gör jag också kompletterande installationer, till exempel sätter upp elcentraler, drar kablar, monterar strömbrytare och installerar kylskåp eller andra hushållsmaskiner.

Fördelarna med jobbet är framförallt friheten och den utmanande problemlösningen!
Oftast är jag på ett större jobb som tar lite längre tid t ex hjälper till vid ombyggnad av ett kontor. Men som serviceelektriker åker jag också iväg på akuta eller inplanerade uppdrag under dagen. Jag får kundorder från min projektledare om att t ex koppla in ett extra telefonjack på ett kontor, svetsa fiber, dra stora strömkablar eller stå i en Skylift och koppla in övervakningskameror några meter upp på en husvägg. Det kan också vara att koppla in en tvättmaskin i en lägenhet, vilket gör att jag får ringa och boka en tid med dem när de är hemma. På kundordern står det ofta när de vill att jobbet senast ska vara utfört så jag kan planera mina jobb.

Ibland kan man ju ha tråkiga uppgifter också… som att serva en avloppspump eller byta en givare i en fettavskiljare på en restaurang! Det gäller att vara noga med vilken arbetsställning man har när man jobbar så man inte får arbetsskador. Och som alltid när det gäller el… man måste vara försiktig för att inte få ström i sig.

När man arbetat som serviceelektriker i några år kan man bli projektledare. Då leder man arbetena och ser till att det blir gjort i rätt tid. Som projektledare ska man också inspektera det utförda arbetet.

Om du vill jobba som serviceelektrikermåste du i regel ha arbetat som installationselektriker i cirka 10 år. Dels för att få installationserfarenhet och vara säker på det man gör och dels för att ha skaffat sig tillräckliga kunskaper inom många olika områden. Du måste ha körkort eftersom du kör en servicebil och oftast är själv på dina uppdrag.

Att jobba med service innebär också att man träffar mycket människor. Jobbet är väldigt varierande. Man vet aldrig vad som kommer att hända under dagen. Men det är också det som gör det så roligt!