Business Controller

Jag heter Susanne och jag har varit ekonom i hela mitt yrkesverksamma liv. De senaste 15 åren har kretsat kring Controlling.

Jag valde mitt yrke på grund av
Det mesta var nog en slump. Arbetslivet på ekonomiavdelningen kändes rätt och blev startskottet till att fortsätta vidareutvecklas inom yrket.

Jag har följande utbildning
Jag är gymnasieekonom i botten men har utbildat mig vidare under åren vid olika kurstillfällen med inriktning mot controlling. 

Denna utbildning krävs för mitt yrke
Du bör ha civilekonomexamen.

Detta är fördelarna med mitt yrke
Att arbeta självständighet under eget ansvar.

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Boksluts-/ budget-/prognosprocessen kräver att du måste vara tillgänglig under givna perioder i månaden eller under året.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
Upprätta månadsbokslut med tillhörande analyser och rapporteringar.
Vara dagligt stöd i processfrågor och ekonomisk styrning.
Medverka vid olika möten/projekt som har en ekonomisk innebörd.
Ofta uppstår ad-hoc frågor från organisationen som kräver åtgärd och lösningsförslag.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är
Att vara controller har många utvecklingsfördelar där du kan inrikta din kunskap mot en mera specialinriktad insats såsom ekonomistyrning, abc-kalkylering, affärssystem eller mot marknaden.

Övrigt intressant/att tänka på med mitt yrke är
Du behöver vara nyfiken, driven samt ha en analytisk förmåga. Att skapa stora kontaktytor underlättar vardagen.