Fordonsingenjör

Jag heter Erik och jag jobbar på SJ:s huvudkontor som fordonsingenjör.

Jag valde mitt yrke på grund av
Mitt teknikintresse har lett till att jag har utbildat mig inom teknik och idag jobbar som ingenjör. När jag var yngre ville jag bli lokförare som min pappa. Men på gymnasiet insåg jag att det var tekniken som jag tyckte var roligast att hålla på med. Kombinationen av att jag redan hade ett intresse för tåg gjorde att jag valde att inrikta mig mot järnvägsteknik.

Jag har följande utbildning
Civilingenjör inom maskinteknik med inriktning mot järnvägsfordon.

Denna utbildning krävs för mitt yrke
Helst en eftergymnasial teknisk utbildning, t.ex. högskoleingenjör eller civilingenjör.

Detta är fördelarna med mitt yrke
Det bästa med att vara fordonsingenjör är att man får en chans att vara med och ta del av ny teknik samt vara med och påverka hur den kommer att användas på SJ. Men också att man får vara med och förbättra användningen av de befintliga tågen genom olika uppgraderingsprojekt.

Detta är nackdelarna med mitt yrke
När man jobbar som fordonsingenjör är man ofta själv om en uppgift. Så en av de största utmaningarna i rollen ligger i det egna ansvaret, att de uppgifter man får blir gjorda på rätt sätt och inom de tidsramar som satts upp. Har man många parallella uppgifter kan det bli svårt att få överblick, och då är det viktigt att man själv kan strukturera sitt arbete.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
Ingen fordonsingenjörs dag är riktigt den andra lik. Det som är gemensamt är fokuset på tekniken som finns i och kring tågen. Många av SJ:s fordonsingenjörer jobbar inom olika tidsbegränsade projekt parallellt med de linjeaktiviteter som är kopplade till SJ:s dagliga drift. Arbetet kan beröra allt ifrån hur underhållet av en delkomponent i tågen ska skötas och dokumenteras, till hur SJ:s framtida tåg behöver utformas och prestera. I mitt arbete jobbar jag mest på SJ:s huvudkontor och den normala dagen innehåller oftast ett par möten, uppföljning av statusar på olika ärenden samt en hel del eget arbete vid datorn.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är
Utvecklingsmöjligheterna som fordonsingenjör är mycket stora. Både inom rollen som fordonsingenjör där man alltid har chansen att få jobba med något nytt, samt chanserna att på sikt byta roll och få chefs- eller projektledarposition.

Övrigt intressant/att tänka på med mitt yrke är
För att trivas i rollen som fordonsingenjör är det bra om man har ett mångsidigt teknikintresse. Järnvägen och tågen är ett sammanhängande tekniskt system och för att få ett grepp om förutsättningar och begränsningar är det viktigt att man försöker förstå helheten. Att kunna kommunicera tekniska frågor så att andra förstår är också mycket viktigt, eftersom många av dem man jobbar med inte alltid är ingenjörer.