Konstruktör – Vossloh

20-åriga Lucas Andersson har inte hunnit jobba på Vossloh särskilt länge sedan sin examen som gymnasieingenjör. Men redan nu jobbar han internationellt på koncernnivå och ritar växeldelar för företag i Finland och Nederländerna.

Under gymnasietiden på Polhem i Lund hörde Lucas Andersson talas om möjligheten att läsa ett fjärde år på teknisk linje och därmed komma ut i arbetslivet snabbare än med en universitetsutbildning. Han var skoltrött och valet stod mellan att göra värnplikt eller att läsa T4.

– Jag blev aldrig kallad till lumpen och jag tänkte att om jag sköter skolan och har lite tur så kan jag få jobb efteråt, och det löste sig.

Under det fjärde året gör man praktik i totalt elva veckor. Det kallas APL, arbetsplatsförlagt lärande. Via en vän fick Lucas Andersson kontakt med Vossloh som tog emot honom som praktikant under tre veckor på höstterminen och åtta på vårterminen.

Under sin APL kände Lucas Andersson att han hade hamnat rätt. Resten av året på T4 fick han ett nyväckt intresse för att modellera och göra ritningar i CAD.

– Jag såg att Vossloh höll på med detta och fick lite stärkt självförtroende. Det kändes inte helt främmande att börja jobba med det utan som att jag redan kunde det.

En dag under sin andra praktik fick han erbjudande om fast anställning på Vossloh och tackade ja.

– Jag har inte riktigt tänkt på att jag får så mycket möjligheter, jag var bara glad att jag fick jobb direkt efter praktiken. De kände väl att de kunde lita på det jag gjorde.

Lucas Andersson

Anställd på Vossloh sedan juni 2019. Tillsvidareanställd sedan februari 2020.

Utbildning: Teknisk linje på Polhemsgymnasiet i Lund, samt T4 med inriktning på design och produktutveckling.

En vanlig dag på jobbet: Löpande arbete med ritningar, avstämningsmöte med konstruktionsavdelningen klockan 10, viss kontakt med internationella koncernbolag.

Nämn tre egenskaper för att jobba som konstruktör på Vossloh.

  1. Man bör vara villig att lära sig något nytt hela tiden.
  2. Det gör väldigt mycket om man är social och trevlig för att nå fram till folk på en ny arbetsplats.
  3. En förmåga att ta eget ansvar och jobba självständigt, även om man har kontakter och kollegor som kan hjälpa en.